TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 21-016-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování výkovků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy výkovků a výkresy jednodušších strojních součástí a sestavení Ústní ověření nad výkresovou dokumentací
  Číst pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výkovků Ústní ověření s vyhledáním v dílenských tabulkách a výběrech z norem
  Vyplňovat dokumenty o průběhu výroby Praktické předvedení, ústní ověření
 • Volba postupu práce a technologických podmínek ručního kování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nakreslit pro danou strojní součást náčrt postupu kování Praktické předvedení
  Stanovit z pracovních podkladů, z materiálových tabulek apod. kovací teploty zpracovávaných materiálů a z rozměrů polotovarů potřebnou dobu jejich ohřevu Ústní a písemné ověření
  Stanovit postup výroby volně kovaného výkovku, určit potřebné stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky Ústní a písemné ověření
  Stanovit způsob kontroly přesnosti výkovku (měřidla, šablona apod.) Ústní a písemné ověření
 • Ruční kování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Používat běžné kovářské nástroje, nářadí a pomůcky a provést samostatně (popř. ve dvojici) pěchování, prodlužování a osazování při ručním kování Praktické předvedení
  Ručně naostřit sekáč nebo podobný nástroj včetně zakalení a popuštění vnitřním teplem Praktické předvedení
  Ručně ohnout (popř. ve dvojici) tlusté plechy, tyčový a profilový materiál do předepsaného tvaru za tepla Praktické předvedení
  Vykovat obráběcí nůž z rychlořezné oceli Praktické předvedení
  Vykovat kladivo nebo jiný ruční nástroj Praktické předvedení
  Vykovat jeřábový hák Praktické předvedení
  Spojit řetěz Praktické předvedení
 • Obsluha kovářských pecí nebo výhní a bucharů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést do provozu kovací výheň Praktické předvedení
  Uvést do provozu a seřídit plynem vytápěnou pec Praktické předvedení
  Uvést do provozu pneumatický nebo pružinový buchar Praktické předvedení
  Vyměnit pracovní nástroje a seřídit pneumatický a pružinový buchar Praktické předvedení
 • Ošetřování a údržba kovářských pecí nebo výhní nebo bucharů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést denní ošetření výhně Praktické předvedení
  Provést denní ošetření peci, která je vytápěna plynem Praktické předvedení
  Provést denní ošetření bucharu Praktické předvedení
 • Ruční kování neželezných kovů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat neželezné kovy a slitiny, které se zpracovávají ručním kováním Ústní ověření
  Určit teploty ohřevu neželezných kovů a slitin Ústní ověření
  Uvést do provozu odporovou ohřívací pec Praktické předvedení
  Popsat tepelné zpracování neželezných kovů a slitin Ústní ověření
 • Tepelné zpracování ručně kovaných výkovků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uložit vsázku do výhně nebo do plynové komorové pece Praktické předvedení
  Provést kalení s popouštěním vnitřním teplem Praktické předvedení
  Provést kalení s následným popouštěním v peci Praktické předvedení
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kovárně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP), nutné pro práci kováře Ústní ověření
  Vysvětlit, co je to integrovaný záchranný systém Ústní a písemné ověření
  Vysvětlit poskytování první pomoci v prostorech kovárny Ústní a písemné ověření
  Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při pohybu pracovníků na pracovišti kovárny Ústní a písemné ověření
  Vyjmenovat zásady bezpečnosti při obsluze odporové elektrické pece Ústní a písemné ověření
  Vyjmenovat zásady bezpečnosti při obsluze plynem vytápěné pece Ústní a písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • Zbyněk Pechál
  Adresa: Slezská 61, Háj ve Slezsku, 74792
     
  Kontakt: Pechalová
  E-mail: pavla.pechalova@seznam.cz
     
  Kontakt: Pechálová
  Telefon: 602 936 230
     
  Kontakt: mobil
  Telefon: 723082253
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz