TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-024-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

  • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů

    Kritéria hodnocení Ověření
    Číst stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Slovně s výkladem
    Číst komíny a ventilační průduchy ve stavebních výkresech Slovně s výkladem
    Číst výkresy a technickou dokumentaci vícevrstvých komínů Slovně s výkladem
  • Prokázání znalostí předpisů a norem pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv

    Kritéria hodnocení Ověření
    Orientovat se v normách a předpisech týkajících se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv Písemně zpracovat seznam norem a předpisů
    Prokázat znalost předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv Písemný test
  • Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest

    Kritéria hodnocení Ověření
    Posoudit správnost navržené spalinové cesty (podle ČSN 73 4201) Písemně nebo slovně
    Posoudit přístup ke kontrolním (čisticím) místům spalinové cesty Prakticky s výkladem
  • Návrh a výpočet spalinové cesty

    Kritéria hodnocení Ověření
    Navrhnout spalinovou cestu pro spotřebič do výkonu 25 kW podle zadání Praktický návrh spalinové cesty a výpočet velikosti průřezu na PC
    Vypočítat velikost průřezové plochy komínového průduchu podle zadání Praktický návrh spalinové cesty a výpočet velikosti průřezu na PC
  • Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest

    Kritéria hodnocení Ověření
    Kontrolovat stav a správnou funkci spotřebičů, kouřovodů a komínů na různé druhy paliv (dle ČSN 73 4201) podle zadání Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
  • Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů

    Kritéria hodnocení Ověření
    Provést a vyhodnotit tlakovou a kouřovou zkoušku podle zadání Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
    Provést kontrolu plynotěsnosti přetlakového komína podle zadání Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
  • Provedení výchozí revize

    Kritéria hodnocení Ověření
    Zjistit potřebné údaje pro výchozí revizi Zjištění údajů a vyhotovení zprávy
    Vyhotovit revizní zprávu podle zadání Zjištění údajů a vyhotovení zprávy

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma