TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-017-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Montáž systémových komínů a kouřovodů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhodnotit předloženou výkresovou dokumentaci systémových komínů a kouřovodů - Splnění kritéria: Vyhodnotit předloženou dokumentaci, stanovit podmínky montáže a požadavky na komponenty. Správně určit způsob montáže komína, bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot, určit polohu a provedení kotvicích prvků. Povolena 1 nesprávnost Písemně zpracovat výklad předložené dokumentace ve smyslu učebních textů Společenstva kominíků ČR (SKČR)
  Provést montáž systémového komína dle zadání - Splnění kritéria: Sestavit a instalovat komín v souladu s dokumentací, se zadáním a s pokyny výrobce tak, aby odpovídal požadavkům ČSN 73 4201. Povolena 1 nesprávnost Praktické provedení
  Sestavit a instalovat kouřovod pro spotřebič dle zadání - Splnění kritéria: Sestavit a instalovat kouřovod v souladu s dokumentací, se zadáním a s pokyny výrobce tak, aby odpovídal požadavkům ČSN 73 4201. Povolena 1 nesprávnost Praktické provedení
 • Rekonstrukce jednovrstvých komínů instalací komínové vložky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit vhodnost zadaného komína a podmínek pro instalaci vložky - Splnění kritéria: Zjistit stav komínu, rozhodnout o způsobu instalace vložky a o použití vhodného materiálu. Posoudit bezpečnostní rizika při provádění práce a navrhnout jejich odstranění (dle Technologického postupu SKČR). Písemně
  Instalovat komínovou vložku dle zadání - Splnění kritéria: Sestavit a instalovat komínovou vložku v souladu s dokumentací, se zadáním a s pokyny výrobce tak, aby odpovídala požadavkům ČSN 73 4201 (dle Technologického postupu SKČR). Praktické provedení s popisem
 • Opravy komínů a jejich příslušenství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Opravit zděný komínový plášť, komínovou hlavu dle zadání - Splnění kritéria: Vyplnit otvor, odstranit netěsnost zdiva komínového pláště v celé tloušťce maltou a cihlami (vybrat správně druh). Rozebrat závadnou část zdiva v komínové hlavě, znovu vyzdít, instalovat krycí desku. Stav po opravě musí odpovídat požadavkům zadání a ustanovením ČSN 73 4201 (dle Technologického postupu SKČR). Povolena 1 nesprávnost. Praktické provedení s popisem
  Upravit, rekonstruovat komínovou vložku dle zadání - Splnění kritéria: Podle zadání dodatečně upravit délku komínové vložky, přemístit, nebo instalovat další připojovací tvarovku tak, aby vložka po úpravě odpovídala požadavkům ČSN 73 4201 (dle Technologického postupu SKČR). Praktické provedení s popisem
  Opravit komínovou lávku, instalovat komínová dvířka, provést sopouch – dle zadání - Splnění kritéria: Odstranit vadnou část komínové lávky a instalovat novou (předepsané vlastnosti). Vybourat ze zdiva stará komínová dvířka a zazdít správně nová (správně vybrat typ a materiál). Vybourat otvor do komínového pláště a zazdít zděř. Stav po opravě musí odpovídat požadavkům zadání a ustanovením ČSN 73 4201. Praktické provedení s popisem

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma