TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-025-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Prokázání znalostí předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v normách a předpisech týkajících se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv Písemně zpracovat seznam norem a předpisů
  Prokázat znalost předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv Písemný test
 • Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést provozní kontrolu spotřebičů a spalinové cesty na různé druhy paliv podle zadání včetně tahové zkoušky Praktické provedení s popisem a zápisem
 • Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést a vyhodnotit tlakovou a kouřovou zkoušku podle zadání Praktické provedení se zápisem
 • Zpracování dokumentace a evidence kominických služeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy kominických služeb a dokumentů kominických služeb v rozsahu učebního textu Společenstva kominíků ČR (SKČR) Písemně nebo slovně s popisem
  Zpracovat dokumenty kominických služeb v rozsahu učebního textu SKČR Písemně
 • Kontrola průchodnosti komínů, čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů na pevná paliva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyčistit průduch komína vícepodlažního domu jeho ústím nad střechou podle zadání Praktické provedení v souladu s technologickým postupem Společenstva kominíků ČR a platnými předpisy
  Vyčistit průduch komína vícepodlažního domu vymetacím otvorem podle zadání Praktické provedení v souladu s technologickým postupem Společenstva kominíků ČR a platnými předpisy
  Vyčistit celou spalinovou cestu ve spotřebiči a kouřovodu podle zadání Praktické provedení v souladu s technologickým postupem Společenstva kominíků ČR a platnými předpisy

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz