TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-055-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technických podkladech pro stavbu, přestavbu a opravy různých typů individuálně stavěných dobových topidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy pro individuálně stavěná dobová topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Používat normy a technické podklady pro individuálně stavěná dobová topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Orientovat se v technologickém postupu rozebírání a postavení dobového topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro renovační práce topidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Popsat nářadí a pomůcky pro renovační práce s vysvětlením jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Posoudit kvalitu konkrétního kamnářského materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Rozebírání individuálně stavěného dobového topidla s ohledem na jeho stáří a možnost poškození, dle stanoveného technologického postupu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zamezit promíchání kachlů při jejich rozebírání a uložení Praktické předvedení
  Zajistit neporušení kachloví při jeho rozebírání a uložení na bezpečné místo Praktické předvedení
  Dodržovat BOZ při práci na pomocném lešení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Rozebrat záklop a řadu kachlových kamen bez poškození glazury Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Očistit kachle od spojovacího materiálu a případného znečistění sazemi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Rozebrat topeniště dobového topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Stavba rozebraného individuálně stavěného dobového topidla, dle stanoveného technologického postupu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup renovace individuálně stavěného dobového topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat kamnářské stavební a spárovací hmoty, jejich vlastnosti a použití pro stavbu dobových topidel Ústní ověření s vysvětlením
  Popsat postupy přípravy rozebraného kachloví pro stavbu dobového topidla Ústní ověření s vysvětlením
  Zajistit únosnost podlahy pod topidlo pomocí běžných stavebních materiálů (jedná se pouze o zesílení podlahy) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Namíchat kamnářskou hlínu Praktické předvedení
  Spojovat kachle pomocí tradičních materiálů (hlíny) Praktické předvedení
  Vyplnit kachle šamotovým plátkem na hlínu Praktické předvedení
  Kontrolovat vizuálně kvalitu stavby topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zabudovat kovový překlad a kování do kachlů Praktické předvedení
  Připojit topidlo na sopouch komína Praktické předvedení
  Vyčistit kachloví od zdícího a spárovacího materiálu Praktické předvedení
 • Zdění topeniště renovovaného topidla dle technické dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy pro renovované topidlo Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat kamnářské stavební materiály, jejich vlastnosti a použití pro stavbu topeniště Ústní ověření s vysvětlením
  Připravit kamnářské stavební materiály pro stavbu topeniště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zdít roštové topeniště ze šamotových cihel na kamnářskou hlínu Praktické předvedení
  Zdít tahový systém dle technické dokumentace pomocí kamnářské hlíny Praktické předvedení
 • Ruční a strojní opracování materiálů s ohledem na jejich stáří

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat ruční a strojní nářadí, jednotlivé druhy pro stavbu dobových topidel Ústní ověření s vysvětlením
  Upravit tvar a rozměr kachle broušením Praktické předvedení
  Upravit tvar a rozměr kachle řezáním Praktické předvedení
 • Zabudování různých druhů kování do renovovaného topidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat možnosti opravy poškozeného kování s ohledem na jeho stáří Ústní ověření s vysvětlením
  Zabudovat přikládací dvířka do kachloví se zajištěním dilatace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zabudovat kovovou mřížku do kachloví Praktické předvedení
 • Oprava glazury kachlů pomocí studených glazur

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy opravných glazur na keramiku Ústní ověření s vysvětlením
  Upravit poškození kachle pomocí kamnářského materiálu před nanesením studené glazury Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Nanést studenou glazuru na opravované místo Praktické předvedení
 • Lepení kachlů metodou na kamnářskou hlínu a jejich skobování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit kamnářskou hlínu pro lepení kachlů Praktické předvedení
  Namáčet kachle před lepením na hlínu Praktické předvedení
  Popsat materiál pro skobování kachlů Ústní ověření s vysvětlením
  Zhotovit skoby pro skobování dvou kachlů Praktické předvedení
  Skobovat dva kachle Praktické předvedení
 • Zajištění stability individuálně stavěného dobového topidla při jeho montáži

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat možnosti zajištění stability kachloví při zdění na hlínu Ústní ověření s vysvětlením
  Zdění kachloví do dřevěné latě Praktické předvedení
  Zdění kachloví do pomocného dřevěného bednění Praktické předvedení
 • Provádění čistícího otvoru v kachlích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést otvor v kachli ručním mechanizovaným nářadím (odvrtání atd.) Praktické předvedení
  Provést otvor v kachli strojním nářadím (řezáním) Praktické předvedení
  Provést otvor v tahovém systému (v šamotu) Praktické předvedení
  Osadit krycí keramické víčko přilepením na hlínu Praktické předvedení
 • Používání, ošetřování a údržba ručního nářadí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat ruční nářadí pro stavbu kachlových kamen Ústní ověření s vysvětlením
  Dodržovat podmínky BOZ při práci s ručním nářadím Praktické předvedení
  Osekat kachel pomocí kamnářského nože Praktické předvedení
  Zabrousit osekaný kachel brusným kamenem Praktické předvedení
 • Obsluhování strojů a zařízení na opracování stavebních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat stroje pro opracování stavebních materiálů Ústní ověření s vysvětlením
  Popsat stroje pro opracování kovových materiálů Ústní ověření s vysvětlením
  Zkrátit kachel na stolní pile pro keramiku Praktické předvedení
  Zkrátit válcovaný L profil ruční rozbrušovačkou Praktické předvedení
  Dodržovat podmínky BOZ při práci se stroji Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz