TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-045-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s výkladem
  Číst prováděcí stavební výkresy (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s výkladem
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro montáž topidel, včetně zkoušek jejich připojení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat kamna, sporák a krb z hlediska konstrukčního řešení Slovně s vysvětlením
  Používat normy a technické podklady pro montáž topidel (ČSN 72 4710, ČSN 73 4230, ČSN 73 4231, ČSN 73 4232) Praktické předvedení s výkladem
  Prakticky na zadaném pracovním úkolu předvést řešení vycházející z příslušných ČSN Praktické předvedení s výkladem
 • Volba nářadí, ručního mechanizovaného nářadí, strojů a zařízení a pracovních pomůcek pro montáž topidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat nářadí a pomůcky pro montáž topidel Praktické předvedení s výkladem
  Vysvětlit použití nářadí a pomůcek Praktické předvedení s výkladem
 • Návrh pracovních postupů pro montáž topidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Písemně nebo slovně s odůvodněním
 • Posuzování kvality kamnářských materiálů dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
  Posoudit kvalitu konkrétního kamnářského materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky s odůvodněním
 • Doprava a skladování materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat přípravu materiálů pro dopravu včetně ochrany před poškozením Slovně s vysvětlením
  Popsat skladování materiálů včetně ochrany před poškozením Slovně s vysvětlením
 • Výpočet spotřeby materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat spotřebu materiálu na montáž topidla dle zadání Výpočet s vysvětlením
 • Spojování kamnářských materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy kamnářských keramických materiálů, jejich vlastnosti a použití podle zatížení teplem Slovně s vysvětlením
  Uvést rozdělení kamnářských pojiv podle druhů spojovaných keramických materiálů Slovně s vysvětlením
  Vysvětlit způsoby spojování kamnářských materiálů Slovně s vysvětlením
  Připravit spojovací materiály – malty, hlíny a lepidla k použití Praktické předvedení s vysvětlením
  Spojovat kamnářské materiály pomocí malt, hlíny, lepidel a mechanických spojovacích prostředků Praktické předvedení s vysvětlením
 • Připravování a používání kamnářských stavebních a spárovacích hmot

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat kamnářské stavební a spárovací hmoty a jejich vlastnosti a použití Praktické předvedení s vysvětlením
  Připravit kamnářské stavební a spárovací hmoty k použití dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Spárovat kachle Praktické předvedení s vysvětlením
 • Upravování kamnářských keramických a kovových materiálů ručně a strojně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit způsoby opracování kamnářských keramických materiálů Písemně nebo slovně
  Vysvětlit způsoby opracování kamnářských kovových materiálů Písemně nebo slovně
  Popsat nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
  Upravit tvar a rozměr keramických materiálů ručním a ručním mechanizovaným nářadím osekáváním, řezáním, vrtáním a broušením Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit tvar a rozměr kovových materiálů ručním nebo strojním řezáním, vrtáním, pilováním a broušením Praktické předvedení s vysvětlením
 • Kompletování stavebnicových topidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst technickou dokumentaci topidla Praktické předvedení s vysvětlením
  Umístit a vyvážit vložku Praktické předvedení s vysvětlením
  Kompletovat topidlo dle návodu výrobce Praktické předvedení s vysvětlením
  Připojit topidlo na komín Praktické předvedení s vysvětlením
  Kompletovat opláštění topidla Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést topnou zkoušku Praktické předvedení s vysvětlením
 • Instalování průmyslově vyráběných topidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst technickou dokumentaci topidla Slovně s vysvětlením
  Umístit a vyvážit topidlo Slovně s vysvětlením
  Kompletovat topidlo dle návodu výrobce Slovně s vysvětlením
  Připojit topidlo na komín Slovně s vysvětlením
  Provést topnou zkoušku Slovně s vysvětlením
 • Připojování topidel na komín

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat konstrukci komínů jedno a vícevrstvých Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby oprav a rekonstrukcí komínů Písemně nebo slovně
  Popsat závady komínů a jejich odstraňování Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby zkoušení, kontroly a čištění komínů Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby připojení topidel na komín Písemně nebo slovně
  Vysvětlit tepelnou dilatace kouřovodů Písemně nebo slovně
  Připojit topidlo na komín kovovým kouřovodem případně včetně redukce průměru kouřovodu Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat těsnost spojů kouřovodů Praktické předvedení s vysvětlením
 • Čištění a udržování topidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pravidla a způsoby čištění a udržování topidel Písemně nebo slovně
  Popsat nářadí a pomůcky pro čištění topidel Písemně nebo slovně
  Čistit topidlo (ohniště, tahový systém, klapky, bezpečnostní prvky, plášť, kování, spáry) Praktické předvedení s vysvětlením
 • Topení v lokálních topidlech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit princip spalování biomasy (dřeva) s ohledem na účinnost topidel a ekologii Slovně s vysvětlením
  Popsat topení v pokojových kamnech, sporácích a krbech Slovně s vysvětlením
  Popsat závady při zatápění, topení a spalování paliva Slovně s vysvětlením
 • Prokázání znalostí materiálů pro kamnářské práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy kamnářských keramických materiálů, jejich vlastnosti a použití podle zatížení teplem (ČSN 72 4710) Písemně nebo slovně
  Uvést rozdělení kamnářských pojiv podle druhů spojovaných keramických materiálů Písemně nebo slovně
  Vyjmenovat kovové kamnářské materiály, jejich vlastnosti a použití Písemně nebo slovně
  Vyjmenovat tepelně izolační materiály pro kamnářské práce, jejich vlastnosti a možnosti použití Písemně nebo slovně
 • Zhotovování tepelných izolací topidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy tepelně izolačních materiálů, jejich vlastnosti a použití podle zatížení teplem Slovně s vysvětlením
  Popsat způsoby zpracování tepelně izolačních materiálů, nástroje a nářadí Slovně s vysvětlením
  Popsat řešení tepelných izolací při kamnářských pracích Slovně s vysvětlením
  Popsat zdravotní rizika při práci s tepelně izolačními materiály a způsoby jejich předcházení Slovně s vysvětlením
  Navrhnout pracovní postup zhotovení izolace Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit tepelnou izolaci topidla Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zdění a omítání zdiva topidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup zdění zdiva topidel dle zadání Písemně nebo slovně
  Popsat pracovní postup omítání topidel dle zadání Písemně nebo slovně
  Provést přípravné práce pro zdění – výškové a polohové vytyčení konstrukce, příprava materiálu, nářadí a pracovních pomůcek Praktické předvedení s vysvětlením
  Zdít konstrukci dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Omítnout zdivo dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
 • Omítání teplosměnných ploch topidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy materiálů pro omítání teplosměnných ploch Slovně s vysvětlením
  Popsat pracovní postup omítání teplosměnných ploch Slovně s vysvětlením
  Omítnout teplosměnnou plochu Praktické předvedení s vysvětlením
 • Obsluhování a udržování ručního mechanizovaného nářadí, strojů a zařízení pro kamnářské a zednické práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat ruční mechanizované nářadí Praktické předvedení s vysvětlením
  Popsat stroje a zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
  Popsat obsluhu ručního mechanizovaného nářadí, strojů a zařízení dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Popsat podmínky BOZ při práci s ručním mechanizovaným nářadím, stroji a zařízeními Praktické předvedení s vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz