TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-147-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v palivech pro topidla na biomasu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat biopaliva dle ČSN EN 14 961-1 až 5, jejich výhody a nevýhody Písemné ověření
  Popsat vlastnosti biopaliv – výhřevnost, vlhkost, spaliny, zplodiny hoření, skladování, doprava Písemné ověření
  Popsat závislost výhřevnosti dřeva na druhu dřeviny a vlhkosti dřeva Písemné ověření
 • Orientace v individuálně stavěných topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v technické dokumentaci individuálně stavěných topidel na biomasu s teplovodním výměníkem – krbů, kachlových kamen a kachlových sporáků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst výkresy individuálně stavěných topidel na biomasu s teplovodním výměníkem, používat odbornou terminologii z oblasti instalací teplovodního vytápění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat komponenty teplovodního systému a jejich význam Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit používání topidla s teplovodním výměníkem Ústní ověření
 • Orientace v průmyslově vyráběných topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v druzích průmyslově vyráběných topidel na biomasu s teplovodním výměníkem - krbová kamna, přenosné kuchyňské sporáky Praktické předvedení a ústní ověření
  Používat technickou dokumentaci průmyslově vyráběných topidel na biomasu s teplovodním výměníkem při jejich instalaci Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit kontrolu funkce průmyslově vyráběných topidel na biomasu s teplovodním výměníkem Ústní ověření
  Popsat způsob a podmínky připojení topidla na komín dle ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Ústní ověření
  Vysvětlit topení v topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem (palivo, zatápění, regulace výkonu, čištění, údržba) Ústní ověření
 • Orientace v technických normách a právních předpisech pro topidla na biomasu s teplovodním výměníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliva Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN EN 15544 Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN EN 13229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevní pelety k vytápění obytných prostorů. Požadavky a zkušební metody Písemné ověření, test
  Orientovat se v NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Písemné ověření, test
  Uvést podmínky oprávnění pro instalaci topidel na biomasu dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
 • Navrhování tepelného výkonu kamen na biomasu pro vytápěný prostor

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat tepelnou ztrátu prostoru určeného k vytápění dle ČSN 73 4231, ČSN EN 15 544 Praktické předvedení s výpočtem
  Navrhnout tepelný výkon topidla pro teplovodní vytápění (Zdůvodnit nezbytnou součinnost s topenářskou firmou) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Instalace topné vložky s teplovodním výměníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat konstrukci alespoň čtyř druhů topenišť s teplovodním výměníkem Písemné a ústní ověření
  Popsat instalaci topné vložky s teplovodním výměníkem Písemné a ústní ověření
  Navrhnout řešení přívodu spalovacího vzduchu dle ČSN 73 4231 Kamna-Individuálně stavěná kamna Praktické předvedení
 • Stavba kamen s teplovodním výměníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy individuálně stavěného topidla s teplovodním výměníkem Praktické předvedení
  Popsat postupy přípravy teplovodního systému topidla dle zadání Písemné a ústní ověření
  Popsat instalaci topné vložky s teplovodním výměníkem dle zadání Písemné a ústní ověření
  Popsat rozdělení výkonu kamen do vnějšího prostoru a do teplovodního výměníku Písemné a ústní ověření
  Popsat provedení přívodu spalovacího vzduchu Ústní ověření
  Popsat bezpečnostní prvky teplovodního systému s vysvětlením jejich použití s ohledem na vysoké teploty uvnitř topidla Praktické předvedení na reálném zařízení
  Popsat připojení topidla na teplovodní otopnou soustavu v součinnosti s topenářskou firmou Ústní ověření
  Popsat způsoby připojení topidla na sopouch komína Písemné a ústní ověření
  Popsat připojení topidla na sopouch komína kovovým kouřovodem Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit používání topidla s teplovodním výměníkem Ústní ověření
 • Instalace automatických regulací přívodu vzduchu do topidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat systém a význam automatické regulace topidel s teplovodním výměníkem s ohledem na přívod vzduchu Ústní ověření
  Popsat způsob instalace automatické regulace pro topidlo s teplovodním výměníkem Ústní ověření
 • Regulace teplovodního systému

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní typy regulací teplovodního systému Písemné a ústní ověření
  Určit a popsat jednotlivé regulační komponenty teplovodních systémů Ústní ověření
 • Připojování kamen na biomasu na sopouch komína

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat konstrukci jednovrstvých a vícevrstvých komínů (ČSN 73 4201) s nakreslením náčrtu Písemné a ústní ověření
  Popsat označování komínů podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443 Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby připojení kamen na biomasu na sopouch komína (po vodě, po kouři) Ústní ověření
  Popsat připojení kouřovodu při stejném průměru hrdla kamen a komína Ústní ověření
  Popsat připojení kouřovodu na sopouch fasádního komína přes spalnou stěnu Písemné a ústní ověření
  Popsat připojení kamen na biomasu ocelovým kouřovodem Ústní ověření
  Popsat závady komínů a jejich odstranění Písemné a ústní ověření
  Popsat kontrolu spalinové cesty po připojení topidla dle NV 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz