TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-117-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v palivech pro topidla na biomasu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat biopaliva dle ČSN EN 14 961-1až 5, jejich výhody a nevýhody Písemné ověření
  Popsat vlastnosti biopaliv – výhřevnost, vlhkost, spaliny, zplodiny hoření, skladování, doprava Písemné ověření
  Popsat závislost výhřevnosti dřeva na druhu dřeviny a vlhkosti dřeva Písemné ověření
 • Orientace v individuálně stavěných topidlech na biomasu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v technické dokumentaci individuálně stavěných topidel na biomasu – krbů, kachlových kamen a kachlových sporáků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst výkresy individuálně stavěných topidel na biomasu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v průmyslově vyráběných topidlech na biomasu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v druzích průmyslově vyráběných topidel na biomasu - krbová kamna, přenosné kuchyňské sporáky Praktické předvedení a ústní ověření
  Používat technickou dokumentaci průmyslově vyráběných topidel na biomasu při jejich instalaci Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit kontrolu funkce průmyslově vyráběných topidel na biomasu Ústní ověření
  Popsat způsob a podmínky připojení topidla na komín dle ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Ústní ověření
  Vysvětlit topení v topidlech na biomasu (palivo, zatápění, regulace výkonu, čištění, údržba) Ústní ověření
 • Orientace v technických normách a právních předpisech pro topidla na biomasu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliva Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN EN 15544 Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevní pelety k vytápění obytných prostorů. Požadavky a zkušební metody Písemné ověření, test
  Orientovat se v ČSN EN 13229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody Písemné ověření, test
  Orientovat se v NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Písemné ověření, test
  Uvést podmínky oprávnění pro instalaci topidel na biomasu dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
 • Návrh výkonu kamen na biomasu pro vytápěný prostor

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat tepelnou ztrátu prostoru určeného k vytápění dle ČSN 73 4231, ČSN EN 15 544 Praktické předvedení s výpočtem
  Navrhnout výkon kamen na biomasu dle vypočtených tepelných ztrát dle ČSN 73 4231, ČSN EN 15 544 Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout typ kamen dle vytápěného prostoru, podmínek připojení na komín a požadavku objednatele Praktické předvedení a ústní ověření
 • Instalace kamen na biomasu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol instalace kamen a návrh odůvodnit Praktické předvedení
  Vyhodnotit únosnost podlahy pod kamna na biomasu Praktické předvedení
  Vysvětlit postup při potřebě posoudit únosnost podlahy pod kamny statikem Ústní ověření
  Popsat protipožární ochranu místa montáže kamen na biomasu v dřevostavbě dle ČSN 73 4231 Písemné a ústní ověření
  Popsat protipožární opatření v okolí kamen dle ČSN 73 4231 Písemné a ústní ověření
  Popsat bezpečnostní opatření pro rozvody elektroinstalace, rozvodu plynu a jiného vedení v okolí instalovaných kamen na biomasu Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit topení v kamnech na biomasu Ústní ověření
 • Připojování kamen na biomasu na sopouch komína

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat konstrukci jednovrstvých a vícevrstvých komínů (ČSN 73 4201) s nakreslením náčrtu Písemné a ústní ověření
  Popsat označování komínů podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443 Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby připojení kamen na biomasu na sopouch komína (po vodě, po kouři) Písemné a ústní ověření
  Popsat připojení kouřovodu při stejném průměru hrdla kamen a komína Písemné a ústní ověření
  Popsat připojení kouřovodu na sopouch fasádního komína přes spalnou stěnu Písemné a ústní ověření
  Popsat připojení kamen na biomasu ocelovým kouřovodem Písemné a ústní ověření
  Popsat závady komínů a jejich odstranění Písemné a ústní ověření
  Popsat kontrolu spalinové cesty po připojení topidla dle NV 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz