TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-051-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technických podkladech v nábytkářské výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést čtení výkresové dokumentace nábytkářského výrobku, čtení kót, materiálů, spojů, broušení Praktické předvedení
  Vysvětlit závaznost norem v nábytkářském průmyslu Ústní ověření
  Vysvětlit zodpovědnost výrobce (dodavatele) z pohledu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Písemné ověření
  Vysvětlit pojmy: výkres, kusovník, technická podmínka Písemné a ústní ověření
 • Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů a nábytkových sestav

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat funkční zóny v bytě Ústní ověření
  Vytvořit návrh (zpracovat skicu) kuchyně (kuchyňská linka, stůl, židle, komoda) nebo obývacího pokoje nebo dětského pokoje pro 2 děti nebo ložnice se šatnou Praktické předvedení
  Obhájit vytvořený návrh Ústní ověření
 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst stavební výkresovou dokumentaci, předvést čtení kót, otvorů, rozmístění instalací Praktické předvedení
  Zakreslit do půdorysu zazděný otvor, nový otvor, posunutí nenosné příčky Praktické předvedení
  Na základě předložených stavebních výkresů určit maximální velikost smontovaného výrobku, který je možné do místnosti dopravit Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zpracování tvarového a barevného řešení interiérů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit psychologii barev Ústní ověření
  Vysvětlit funkce přirozeného a umělého světla v interiéru Ústní ověření
  Vysvětlit základní ergonomické požadavky na prvky interiéru Ústní ověření
  Vysvětlit požadavky na nábytek pro jednotlivé věkové kategorie Ústní ověření
  Zpracovat tvarové a barevné řešení pro zadaný interiér Praktické předvedení
 • Poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní materiály pro výrobu nábytku a charakterizovat jejich vlastnosti, identifikovat je podle vzorků Písemné ověření a praktické předvedení
  Vyjmenovat základní podlahové materiály a charakterizovat jejich vlastnosti, identifikovat je podle vzorků Písemné ověření a praktické předvedení
  Vyjmenovat základní materiály pro povrchy stěn a charakterizovat jejich vlastnosti Písemné ověření a praktické předvedení
  Vyjmenovat základní druhy textilních materiálů užívaných v interiéru a charakterizovat jejich vlastnosti, identifikovat je podle vzorků Písemné ověření a praktické předvedení
  Vyjmenovat základní typy elektrospotřebičů využívaných v interiéru a vysvětlit způsoby jejich integrace Ústní ověření
  Vysvětlit základní způsoby a popsat základní zdroje umělého osvětlení Ústní ověření
  Vysvětlit základní rozdělení skříňového nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
  Vysvětlit základní rozdělení sedacího nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
  Vysvětlit základní rozdělení stolového nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
  Vysvětlit základní rozdělení kuchyňského nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
  Vysvětlit základní rozdělení koupelnového nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
  Poradit zákazníkovi s výběrem nábytku na základě prostorových možností interiéru zákazníka, potřeb, zvyklostí a vkusu zákazníka Praktické předvedení
  Poradit zákazníkovi s výběrem bytových doplňků s ohledem na vybavení interiéru nábytkem a vkus zákazníka Praktické předvedení
  Vyjmenovat základní druhy povrchové úpravy nábytku, popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
  Vybrat pro zadaný spoj vhodné kování Praktické předvedení a ústní ověření
 • Návrh jednoduchých atypických nábytkových prvků včetně konstrukčního řešení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést zaměření prostoru pro vestavnou skříň Praktické předvedení
  Vytvořit návrhový výkres jednoduché skříňky dle zadání Praktické předvedení
  Pro výrobní výkres vytvořit vizualizaci na PC Praktické předvedení
 • Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit příklad rozpočtu pro jednoduchý výrobek v podobě tabulky v PC Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit základní ekonomické pojmy: marže, zisk, náklady, splatnost, DPH, úrok Ústní ověření
  Vypočítat spotřebu lamina zadaného rozměru s dezénem letokruhů na zadanou skříňku Praktické předvedení
  Vypočítat spotřebu tapety dle zadání (rozměr stěny, rastr opakování vzoru, šíře role tapety) Praktické předvedení
  Vypracovat rozpočet realizace architektonického řešení zadaného interiéru Praktické předvedení
 • Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit jaké činnosti zahrnuje dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku Ústní ověření
  Předvést komunikaci interiérového poradce s dodavatelem na modelovém příkladu rozhovoru Praktické předvedení
  Vysvětlit možné způsoby řešení reklamace podle zákona Ústní ověření
  Popsat přejímku interiéru před započetím montáže (předmět a důvody kontroly) Ústní ověření
  Popsat přejímku dodaného zboží od dodavatele, zkontrolovat jeho shodu s architektonickým návrhem Ústní ověření
  Popsat předání hotové zakázky investorovi Ústní ověření
  Vysvětlit význam a obsah pojmů: poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, dodací list, faktura, příjmový doklad, výdajový doklad, návod, reklamační podmínky Ústní ověření
 • Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést obchodní rozhovor se zákazníkem a získat informace o jeho požadavcích, provést příslušný záznam (check list) Praktické předvedení
  Na základě obchodního rozhovoru (kritérium a) vypracovat analýzu provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru Praktické předvedení
  Vypracovat jednoduchý příklad nabídky pro zákazníka na 2 nábytkové prvky (např. židle a stůl) Praktické předvedení
  Předvést obchodní rozhovor se zákazníkem, prezentovat mu nabídku a vysvětlit jednotlivé položky nabídky včetně ceny a popisu technického řešení Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz