TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 74-024-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce při výcviku rekreačního potápění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prezentovat sestavený výcvikový program včetně zdůvodnění volby jednotlivých opatření dle předem stanovených kritérií pro prezentaci dle platné technické normy pro rekreační přístrojové potápění Praktické předvedení
  Předvést výuku dvou pojmů potápěčské fyziky Praktické předvedení
  Předvést výuku dvou pojmů potápěčské medicíny Praktické předvedení
  Předvést výuku dvou cviků na chráněném vodním prostoru Praktické předvedení
 • Plánování a příprava ponoru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit dekompresní profil ponoru dle tabulek nebo dekompresního programu a spotřebu vzduchu Praktické předvedení
  Připravit plán ponoru dle zadání, který zahrnuje cíle, limity, komunikaci, krizový plán Praktické předvedení
  Předvést instruktáž před ponorem a vyhodnocení uskutečněného ponoru (briefing a debriefing) Praktické předvedení
 • Volba a používání potápěčské výstroje

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat potápěčskou výstroj a vysvětlit principy její funkce Ústní ověření
  Sestavit a zkontrolovat funkce potápěčské výstroje před vstupem do vody Praktické předvedení
  Zkontrolovat funkce potápěčské výstroje ve vodě (individuální a vzájemná kontrola) Praktické předvedení
  Předvést způsoby komunikace pod vodou – signalizace rukama a základní signalizace světlem Praktické předvedení
  Předvést setrvání v horizontální poloze (trim – 1 minuta ve 3 m) Praktické předvedení
  Sejmout masku ve 3 m a dýchat z přístroje 30 sekund a opětovně nasadit a vylít masku Praktické předvedení
  Vypustit potápěčskou bóji z hloubky 6 m Praktické předvedení
  Demontovat a ošetřit potápěčskou výstroj po ponoru Praktické předvedení
  Vysvětlit metody bezpečného plnění potápěčských láhví Ústní ověření
 • Potápění za ztížených podmínek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pravidla potápění v proudící vodě Ústní ověření
  Vysvětlit pravidla potápění v noci Ústní ověření
  Vysvětlit pravidla potápění při viditelnosti menší než 2 m Ústní ověření
  Vysvětlit pravidla potápění a předvést ponor při teplotě vody pod 10°C Praktické předvedení a ústní ověření
 • Poskytování první pomoci při potápění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést kardipulmocerebrální resuscitaci (KPCR) na figuríně Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést kardipulmocerebrální resuscitaci (KPCR) s použitím cvičného defibrilátoru (AED) nebo defibrilátoru (AED) Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést podání kyslíku k inhalaci Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést KPCR pomocí kyslíkového oživovacího přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit poskytnutí první pomoci při potápěčské nehodě: barotraumatu – dekompresní nehodě – tonutí – otravě kyslíkem, oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým Ústní ověření
 • Poskytování pomoci druhému potápěči

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést postup pomoci v případě nedostatku vzduchu – dýchání z jednoho přístroje pomocí dvou druhých stupňů (vodorovné plavání a výstup se zastávkou v roli příjemce i poskytovatele) Praktické předvedení
  Předvést postup při nouzovém vynesení partnera v bezvědomí na hladinu z hloubky 10 – 15 m a následné tažení na hladině na vzdálenost minimálně 10 m Praktické předvedení
  Uvést příčiny a projevy stresu u potápěče a vysvětlit, jak pomoci partnerovi při stresu Ústní ověření
 • Prokázání fyzické připravenosti instruktora potápění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uplavat 25 m na nádech s ABC výstrojí (potápěčská maska, šnorchl, ploutve) se zanořením Praktické předvedení
  Uplavat vzdálenost 1 000 m s ABC výstrojí (potápěčská maska, šnorchl, ploutve) Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz