TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 74-010-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v anatomii a fyziologii člověka pro potřeby instruktorů plavání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat strukturu, tvar a funkci vybraných kostí a pohyby ve vybraných kloubech Písemné nebo ústní ověření
  Vysvětlit fyziologii svalové činnosti a energetické zabezpečení pohybové činnosti Písemné nebo ústní ověření
  Vysvětlit fyziologické principy srdečně-cévní a dýchací soustavy vzhledem k plavání Písemné nebo ústní ověření
  Vysvětlit fyziologii nervové soustavy Písemné nebo ústní ověření
  Vysvětlit ontogenezi motoriky člověka pro potřeby plavecké výuky, pohybové schopnosti a dovednosti Písemné nebo ústní ověření
 • Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit rámcový plán přípravné plavecké výuky pro děti na I. stupni ZŠ se zřetelem na základní plavecké dovednosti pro skupinovou výuku Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit rámcový plán přípravné a základní plavecké výuky pro děti II. stupně se zřetelem na plaveckou lokomoci pro skupinovou výuku Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit rámcový plán přípravné a základní plavecké výuky pro dospělé Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit rámcový plán základní plavecké výuky na hloubce Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vysvětlení a předvedení technik plavání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu kraul Praktické předvedení
  Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu prsa Praktické předvedení
  Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu znak Praktické předvedení
  Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu motýlek Praktické předvedení
  Předvést modelovou technikou startovní skok Praktické předvedení
  Předvést modelovou technikou základní plavecké obrátky Praktické předvedení
 • Hodnocení plavecké úrovně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí plaveckého dýchání Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí potopení a orientace pod hladinou Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí pádů do vody Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí vznášení, splývavé polohy a splývání v obou polohách Praktické předvedení a ústní ověření
 • Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhodnotit techniku plaveckého způsobu kraul formou celkového expertního posouzení a při zjištění nesprávného provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhodnotit techniku plaveckého způsobu prsa formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhodnotit techniku plaveckého způsobu znak formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhodnotit techniku plaveckého způsobu motýlek formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhodnotit techniku startovního skoku formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhodnotit techniku základní plavecké a kotoulové obrátky formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Nácvik základních plaveckých dovedností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 5 postupných kroků pro nácvik plaveckého dýchání Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 postupných kroků pro nácvik vznášení, splývavých poloh a splývání Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 postupných kroků pro nácvik zanoření a orientace pod hladinou Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 postupných kroků pro nácvik pádů do vody Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 cvičení pro rozvoj pocitu vody Praktické předvedení
 • Nácvik plaveckých způsobů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu kraul Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu prsa Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu znak Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu motýlek Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku startovního skoku Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckých obrátek Praktické předvedení
 • Vedení lekce skupinové výuky plavání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vedení 15minutové části lekce skupinové výuky v mělkém bazénu Praktické předvedení
  Vedení 15minutové části lekce skupinové výuky v hlubokém bazénu Praktické předvedení
  Vedení lekce skupinové výuky v délce trvání 60 minut v hlubokém bazénu Praktické předvedení
 • Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uplavat 400 m jedním zvoleným plaveckým způsobem, z toho prvních 200 m do limitu 4 minuty Praktické předvedení
  Předvést zvládnutí speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích Praktické předvedení
  Předvést libovolnou technikou tažení tonoucího na vzdálenost 50 m Praktické předvedení
  Uvést zásady zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a prevence úrazů na plavecké výuce a při pobytu na bazéně Písemné nebo ústní ověření
  Vysvětlit a předvést postup poskytování předlékařské první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, dušení, oběhová zástava, křeče, bolest) Praktické předvedení
  Uvést pravidla pro výběr a užití, desinfekci a skladování vhodných plaveckých pomůcek pro plaveckou výuku Písemné nebo ústní ověření
 • Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit, proč je při sestavování programu plavecké výuky účelné zohledňovat vývoj osobnosti a znát osobnost konkrétního klienta (strukturu a dynamiku osobnosti) Písemné nebo ústní ověření
  Vysvětlit specifika různých věkových skupin pro volbu organizace a metod plavecké výuky Písemné nebo ústní ověření
  Vysvětlit účelnost dodržování didaktických zásad v plavecké výuce Písemné nebo ústní ověření
  Uvést typické emoční stavy, které se objevují v plavecké výuce a navrhnout možnosti jejich regulace Písemné nebo ústní ověření
  Vysvětlit specifika pohybového učení ve vodě z pozice klienta a z pozice instruktora Písemné nebo ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma