TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 74-005-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v anatomii, fyziologii a patofyziologii člověka

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat typy svalových kontrakcí Písemné nebo ústní ověření
  Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné nebo ústní ověření
 • Analýza držení těla v polohách a pohybech na kole a analýza pohybových stereotypů pro potřeby indoor cyclingu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat správné držení těla na kole Písemné nebo ústní ověření
  Uvést nejčastější odchylky od normy Písemné nebo ústní ověření
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci indoor cyclingu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat hlavní výhody aerobního cvičení a uvést základní podmínky a zásady aerobního cvičení Písemné nebo ústní ověření
  Uvést a charakterizovat základní techniky jízdy a jejich modifikace Písemné nebo ústní ověření
  Vytvořit tréninkovou jednotku zaměřenou pro rozdílné cílové kategorie (začátečník, středně pokročilý, pokročilý) Písemné nebo ústní ověření
  Uvést pojmosloví užívané v hudbě ve vztahu k pohybu a vysvětlit zásady správného používání rychlosti hudby Písemné nebo ústní ověření
  Uvést zásady metodiky a organizace sportovního tréninku Písemné nebo ústní ověření
  Vytvořit grafickou strukturu tréninkové lekce s popisem techniky, otáček, intenzity a času Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat jednotlivé fáze tréninkové jednotky a vysvětlit jejich význam Písemné nebo ústní ověření
 • Vysvětlení a předvedení techniky jízdy „Rovina“ a „Kopec“

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a předvést techniku „Rovina“ ve variantách: rovina v sedle, rovina ze sedla, kombinovaná rovina, sprint v rovině Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a předvést techniku „Kopec“ ve variantách: kopec v sedle, kopec ze sedla, kombinovaný kopec, sprint v kopci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení skupinové lekce indoor cyclingu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést skupinové lekce indoor cyclingu pomocí jasné, přesné a dostatečné verbální i neverbální komunikace Praktické předvedení
  Vést lekci plynule, v souladu s hudbou, zvolit správnou metodu učení a navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
  Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
  Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
 • Nastavení a údržba kola

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést standartní nastavení kola pro klienta včetně variant pro začátečníka a pokročilého Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést základní údržbu kola Praktické předvedení a ústní ověření
 • Modifikace cvičebního programu indoor cyclingu pro specifické skupiny klientů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat specifika skupiny „těhotné ženy a ženy po porodu“ v souvislosti s indoor cyclingem a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „civilizační onemocnění“ v souvislosti s indoor cyclingem a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupin „senioři a junioři“ v souvislosti s indoor cyclingem a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
 • Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné nebo ústní ověření
  Uvést základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
  Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
  Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
 • Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení
  Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
  Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení
  Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při indoor cyclingu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby zajištění bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví klientů na skupinových lekcích Písemné nebo ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • BP SPORT s.r.o.
  Adresa: Roháče z Dubé 1386/5, České Budějovice, 37001
  IČ: 28099591
     
  Kontakt: Binter - jednatel
  E-mail: abinter@volny.cz
  Telefon: 776175167
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz