TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 74-011-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat somatický vývoj dítěte od 1 měsíce do 6 let věku Ústní ověření
  Popsat psychomotorický vývoj dítěte od 1 měsíce do 6 let věku Ústní ověření
  Popsat možné odchylky od psychomotorického vývoje dítěte ve věku 1 měsíc až 3 roky Ústní ověření
 • Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit, proč je při sestavování programu plavecké výuky třeba zohledňovat vývoj osobnosti a znát osobnost konkrétního dítěte (strukturu a dynamiku osobnosti) Písemné ověření
  Vysvětlit specifika různých věkových skupin pro volbu organizace a metod plavecké výuky Písemné ověření
  Vysvětlit účelnost dodržování didaktických zásad v plavecké výuce Písemné ověření
  Uvést typické emoční stavy, které se objevují v plavecké výuce a navrhnout možnosti jejich regulace Písemné ověření
  Vysvětlit specifika pohybového učení ve vodě z pozice dítěte a z pozice instruktora Písemné ověření
 • Hodnocení plavecké úrovně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí plaveckého dýchání Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí potopení a orientace pod hladinou Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí pádů do vody Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí vznášení, splývavé polohy a splývání v obou polohách Praktické předvedení a ústní ověření
 • Nácvik základních plaveckých dovedností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 5 postupných kroků pro nácvik plaveckého dýchání Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 postupných kroků pro nácvik vznášení, splývavých poloh a splývání Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 postupných kroků pro nácvik zanoření a orientace pod hladinou Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 postupných kroků pro nácvik pádů do vody Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 cvičení pro rozvoj pocitu vody Praktické předvedení
 • Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktorů dětského plavání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu kraul Praktické předvedení
  Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu prsa Praktické předvedení
  Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu znak Praktické předvedení
  Předvést modelovou technikou startovní skok Praktické předvedení
 • Nácvik plaveckých způsobů pro potřeby instruktorů dětského plavání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu kraul Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu prsa Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu znak Praktické předvedení
  Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku startovního skoku Praktické předvedení
 • Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhodnotit techniku plaveckého způsobu kraul formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhodnotit techniku plaveckého způsobu prsa formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhodnotit techniku plaveckého způsobu znak formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhodnotit techniku startovního skoku formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhodnotit techniku základní plavecké obrátky formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě v prostředí vany pro kojence od 1 do 6 měsíců Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě v prostředí vany pro kojence od 6 měsíců do 1 roku Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 1‒2 roků Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 2‒3 roků Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 3‒4 roků Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 4‒5 let Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 5‒6 let Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést 15 minut lekce vanička Praktické předvedení
  Vést 15 minut lekce pro dítě ve věku 6‒12 měsíců Praktické předvedení
  Vést 30 minut lekce skupinové výuky pro dítě 5‒6leté Praktické předvedení
  Vést 30 minut lekce pro dítě 12‒24 měsíců Praktické předvedení
  Vést 30 minut lekce pro dítě 2‒3leté Praktické předvedení
  Vést 30 minut lekce pro dítě 3‒4leté Praktické předvedení
  Vést 30 minut lekce pro dítě 4‒6leté Praktické předvedení
  Demonstrovat vedení z vody skupiny 5 dětí ve věku 1 až 2 roky s rodiči po dobu 10 minut Praktické předvedení
  Demonstrovat vedení z vody a z okraje bazénu skupiny 5 dětí ve věku 2 až 4 roky s rodiči po dobu 10 minut Praktické předvedení
  Demonstrovat vedení z vody a z okraje bazénu skupiny 5 dětí ve věku 5 až 6 let po dobu 10 minut Praktické předvedení
 • Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit důležitost role rodičů v zajištění bezpečného úchopu dítěte při polohování a lokomoci ve vodě Ústní ověření
  Demonstrovat na modelu předvedení úchopů dítěte pro polohování na břiše pro věk 1 měsíc až 3 roky Praktické předvedení
  Demonstrovat na modelu předvedení úchopů dítěte pro polohování na zádech pro věk 1 měsíc až 3 roky Praktické předvedení
  Demonstrovat na modelu předvedení kontaktní dopomoci pro nácvik základů záběrových pohybů pro věk 3‒6 let Praktické předvedení
  Demonstrovat vlastní ukázkou aplikaci plaveckých pomůcek: plavecké desky různé velikosti, plavecký pás, nudle, kolečka, osmičky Praktické předvedení
 • Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uplavat 200 m jedním zvoleným plaveckým způsobem, z toho prvních 50 m do limitu 1 minuty Praktické předvedení
  Předvést zvládnutí speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích Praktické předvedení
  Předvést libovolnou technikou tažení tonoucího na vzdálenost 30 m Praktické předvedení
  Uvést zásady zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a prevence úrazů na plavecké výuce a při pobytu na bazéně Písemné ověření
  Vysvětlit a předvést postup poskytování předlékařské první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, dušení, oběhová zástava, křeče, bolest) Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést pravidla pro výběr, užití, desinfekci a skladování vhodných plaveckých pomůcek pro plaveckou výuku Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma