TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-074-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní požadavky národní a evropské legislativy týkající se energetické náročnosti systémů s tepelnými čerpadly Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Uvést požadavky na instalaci a provoz zařízení s obsahem regulovaných chladiv a olejů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Popsat požadavky legislativy pro primární okruhy vrtů země-voda a voda-voda, oprávnění projektanti, rozsah dokumentace, postup schvalovacího procesu Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 • Orientace v provedení tepelných čerpadel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat typy provedení tepelných čerpadel podle zdrojů tepla Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Vyjmenovat komponenty tepelných čerpadel, jejich druhy a funkce v systému Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 • Orientace v činnosti tepelného čerpadla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní cyklus tepelného čerpadla a jednotlivé pochody probíhající při jednom pracovním cyklu tepelného čerpadla Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Popsat požadavky na chladivo a mazací olej v tepelném čerpadle Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 • Výpočty soustav s tepelným čerpadlem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat potřebný výkon tepelného čerpadla podle zadaných hodnot (tepelná ztráta budovy, parametry otopné soustavy, spotřeba teplé vody) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Vypočítat úsporu energie po instalaci tepelného čerpadla do stávající budovy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Vypočítat stupeň využití tepelného čerpadla a sezónní topný faktor Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 • Instalace soustav s tepelnými čerpadly

  Kritéria hodnocení Ověření
  Z předložené projektové dokumentace popsat postup instalace soustavy tepelného čerpadla Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Provést napojení tepelného čerpadla na otopnou soustavu a nastavit průtok v otopné soustavě s ohledem na práci tepelného čerpadla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést funkční zkoušku a uvést zařízení do zkušebního provozu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Údržba a opravy soustav s tepelnými čerpadly

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat průběh pravidelné údržby tepelného čerpadla a vyjmenovat riziková místa častých závad Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Provést kontrolu funkce tepelného čerpadla (měření teplot, tlaků a příkonu), vyhodnotit kontrolu, určit příčinu závady a vyplnit protokol o kontrole zařízení tepelného čerpadla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Využití geotermálních zdrojů pro tepelná čerpadla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vliv geologických podmínek na volbu systému země-voda nebo voda-voda Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Orientačně stanovit dimenzování díla pro systémy země-voda a voda-voda, popsat jaké vstupy jsou nutné pro výpočet a návrh primárního okruhu, uvést základní poučky pro návrh primárního okruhu (konstrukce vrtů, materiál, technologie,…) Písemné ověření s ústním zdůvodněním

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • ENBRA, a.s.
  Adresa: Durďákova 1786/5, Brno, 61300
  IČ: 44015844
     
  Kontakt: Bohumila Žáková - e-mail
  E-mail: zakova@enbra.cz
     
  Kontakt: Bohumila Žáková - tel
  Telefon: 545211203
     
  Kontakt: mobil
  Telefon: 737222903
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz