TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-099-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v legislativě a certifikacích v solárních termických soustavách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést normy týkající se solárních kolektorů a soustav Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Uvést legislativní dokumenty týkající se instalací solárních termických soustav Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Uvést certifikační systémy a značky pro solární kolektory a soustavy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 • Orientace v solárních tepelných kolektorech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní druhy solárních kolektorů Ústní ověření
  Změřit rozměry a vypočítat plochu apertury solárního kolektoru Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Vypočítat účinnost solárního kolektoru na základě specifikace výrobce Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Popsat vliv orientace a sklonu solárních kolektorů na výkon Ústní ověření
  Popsat možnosti uchycení solárních kolektorů pro různé druhy střech Ústní ověření
 • Orientace v solárních termických soustavách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat funkci solární termické soustavy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Vysvětlit stav solární termické soustavy bez odběru tepla Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Čtení výkresu solární termické soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Kontrola správného zapojení solární termické soustavy ve výkresu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Výpočty solárních termických soustav

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit potřebnou plochu solárních kolektorů pro danou potřebu tepla Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Určit roční tepelné zisky solární termické soustavy a úsporu energie instalací solární termické soustavy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Uvést rámcově současné ceny energií a prvků solární termické soustavy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Vypočítat prostou dobu návratnosti solární termické soustavy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 • Instalace, údržba a servis solárních termických soustav

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob a prostředky instalace solární termické soustavy (způsoby montáže; prvky upevnění; volba a zajištění polohy ...) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Provést kontrolu teplonosné kapaliny Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést funkční zkoušku a uvést solární termickou soustavu do zkušebního provozu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Doplnit teplonosnou kapalinu do soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Natlakovat expanzní nádobu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Uvést vhodné materiály potrubí a tepelné izolace pro solární termické soustavy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Nastavit průtok kapaliny v solární termické soustavě Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést kontrolu správnosti umístění a montáže prvků solární termické soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • ENBRA, a.s.
  Adresa: Durďákova 1786/5, Brno, 61300
  IČ: 44015844
     
  Kontakt: Bohumila Žáková - e-mail
  E-mail: zakova@enbra.cz
     
  Kontakt: Bohumila Žáková - tel
  Telefon: 545211203
     
  Kontakt: mobil
  Telefon: 737222903
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz