TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-026-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Organizace práce a systém úklidu v domácnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady pravidel rychlého úklidu Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat denní, týdenní a generální úklid s ohledem na požadavky klienta a popsat způsoby údržby jednotlivých místností Písemné a ústní ověření
  Identifikovat a vysvětlit barevné kódování úklidových pomůcek (barevný program) Ústní ověření
  Vysvětlit podstatu a předvést zvládnutí nadstandardních prací v domácnosti (úklid a údržba lednic a mrazniček, stlaní a převlékání postelí, čištění a údržba bot) Ústní ověření a praktické předvedení
  Zajišťovat opravy a údržbu v domácnosti externími dodavateli podle požadavků klienta Písemné ověření
 • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit zásady správné údržby a bezpečného uložení pomůcek Písemné a ústní ověření
  Zvolit vhodné chemické a dezinfekční přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
  Spočítat spotřebu a určit správné dávkování daných prostředků na jednu dávku, případně na denní dávku při zadání míry znečištění a použitého materiálu Praktické předvedení (výpočet) a ústní ověření
 • Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, použitý materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit, připravit a obléct pomůcky BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést zásady kontroly strojů před prací a po práci Písemné a ústní ověření
  Popsat obsah a rozsah údržby úklidových pomůcek a strojů Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit zásady správného a bezpečného skladování a uložení strojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky Ústní ověření
  Zdůvodnit, které typy chemických prostředků je možné používat na dané materiály a které nelze používat z důvodu narušení nebo poškození materiálu Ústní ověření
  Určit správný technologický postup podle četnosti úklidu, druhu použitého materiálu i zařízení a míry znečištění Ústní ověření
  Zdůvodnit zvolený technologický postup podle četnosti úklidu, druhu použitého materiálu a míry znečištění Ústní ověření
 • Provádění úklidu sociálních zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uklidit toalety, bidety a pisoáry Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit umyvadla, sprchové kouty a (masážní) vany Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit a ošetřit kliky, vypínače, baterie, světelné zdroje, větráky, zrcadla, parapety a topení Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit obklady a dlažby Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění mopování tvrdých podlahových ploch

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést suché stírání podlahových ploch Praktické předvedení a ústní ověření
  Mopovat různými mopy, popsat způsoby mopování v různých prostorách vč. odstraňování lokálních znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
  Ručně čistit podlahové plochy padem a kartáčem v rámci periodické údržby Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění běžné údržby kobercových podlahových ploch a čalounění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat a odstraňovat skvrny z textilií a koberců Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysát správným postupem kobercové plochy Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysát správným postupem čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odstranit prach z vodorovných a svislých částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Umýt a vlhce setřít vodorovné a svislé částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Navoskovat a naleštit dřevěné povrchy nábytku a zařízení vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Naimpregnovat laminátový nábytek a umělé dýhy vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést běžnou údržbu nábytku vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění čištění a impregnace kůže, koženky a kovových částí zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat a vyčistit kůži a koženku Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat typ a vyčistit kovové části zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Naimpregnovat vyčištěnou kůži a kovové části zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění čištění a údržby kuchyňských a jídelních prostor

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést čištění a údržbu varných ploch vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a údržbu trub vč. mikrovlnných, varných konvic, kávovarů a digestoří vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a údržbu kuchyňských desek vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a údržbu a impregnaci nerezových částí zařízení vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a údržbu myček vč. výběru pomůcek a znalosti vhodnosti nádobí pro různé druhy mytí Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a údržbu obkladů a dlažeb vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest, teras a zimních zahrad

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uklidit a vyčistit podlahy vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit zábradlí vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit sokly, lišty, spodní, boční strany, schody a podstupnice a podesty schodiště v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit a vyčistit zimní zahrady a terasy v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění čištění a údržby skleněných ploch včetně leštění za použití pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Umýt okno ze všech stran včetně rámu, parapetu, případně špalety a vyleštění Praktické předvedení a ústní ověření
  Umýt a vyleštit skleněné dveře, případně zástěny Praktické předvedení a ústní ověření
  Umýt a vyleštit zrcadlové plochy Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění praní a žehlení prádla v domácnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozpoznat nejběžnější druhy tkanin podle použitého druhu vlákna a popsat jeho způsoby údržby (praní, sušení, chemické čištění) Praktické předvedení a ústní ověření
  Prokázat znalost označení etiket na oděvech Písemné ověření
  Vysvětlit a předvést žehlení různých druhů látek (samet, manšestr, krajky, len, metalické materiály, polyester, pletené oděvy) vč. použití pomůcek Ústní ověření a praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést správný technologický postup při žehlení košil a sak Ústní ověření a praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést správný technologický postup při žehlení kalhot a oděvů se zipem Ústní ověření a praktické předvedení
 • Obsluha domácích spotřebičů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy vysavačů a možnosti jejich užívání a předvést jejich obsluhu Ústní ověření a praktické předvedení
  Popsat typy žehliček, žehlicích lisů a parních stanic vč. jejich způsobu použití a údržby Ústní ověření a praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést obsluhu myčky nádobí vč. dávkování přípravků Ústní ověření a praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést obsluhu pračky a sušičky prádla, popsat druhy, rozdíly a způsoby používání vč. dávkování pracích prášků a aviváží Ústní ověření a praktické předvedení
 • Uplatňování základních zásad stolování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost základů stolování při různých příležitostech – praktické předvedení úpravy stolu Praktické předvedení a ústní ověření
  Charakterizovat inventář a předvést způsoby použití (různé příbory, inventář na pokrmy a nápoje) Ústní ověření a praktické předvedení
  Vysvětlit zásady údržby textilií určených ke stolování a převést jejich úpravu Ústní ověření a praktické předvedení
  Prokázat znalost etikety stolování Písemné ověření
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, potřísnění očí Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalost všeobecných předlékařských opatření, technik umělého dýchání a nepřímé masáže srdce vč. obsahu domácí lékárničky Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést správné techniky provedení prací, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit specifika práce nad 1,5 m a podmínky pro její provádění Ústní ověření
  Vysvětlit postup řešení vzniklých havarijních situací (požár, únik chemie či odpadů, únikové plány) Ústní ověření
 • Aplikování základů psychologie pro hospodyně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady správného chování hospodyně při výkonu její práce vč. prokázání znalosti postavení hospodyně ve vztahu k soukromí klientů Písemné ověření
  Popsat způsoby jednání s klientem i jeho rodinnými příslušníky s důrazem na diskrétnost, znát důsledky dopadů svého jednání Písemné ověření
  Řešit konflikty – popsat, jak jim předcházet a jak je řešit, když nastanou Písemné ověření
  Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování při práci v domácnosti Písemné ověření
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě hospodyně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat orientaci v občanskoprávním vztahu hospodyně ‒ zaměstnavatel/klient Písemné ověření
  Prokázat všeobecnou orientaci v daňové evidenci potřebné k výkonu profese Písemné ověření
  Prokázat orientaci v pracovněprávních předpisech při způsobení škody nebo zranění při práci v soukromé domácnosti Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • OCS Trading s.r.o.
  Adresa: Jesenická 1412/24, Praha 10, 10600
  IČ: 28448073
     
  Kontakt: jednatel
  Telefon: 774225001
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz