TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 21-035-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dobývání v porubu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vybavení porubu při strojním dobývání, vysvětlit funkci jednotlivých zařízení Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu a pokynů dobývací cyklus (pracovní operace: vrtání, nabíjení vývrtů, trhací práce, sbíjení, zajišťování, budování, plenění, překládka sekcí, překládka dopravníků) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace při dobývání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Vyuhlování a zajišťování výklenků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat možná rizika při vyuhlování a zajišťování výklenků a úpravy vstupu do porubu Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu operace (sbíjení, vyuhlování, zajišťování, budování) při vyuhlování a zajišťování výklenků a provádění úprav vstupu do porubu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění prací mimo dobývací cyklus

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat práce mimo dobývací cyklus a jednotlivé pracovní operace při jejich provádění (příprava předpolí porubu, plenění výztuže za porubem, zkracování a přemísťování navazujících dopravníků, přemísťování energetických zařízení, likvidace výstroje důlních děl před porubem, úprava větrání) Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Ražení důlních děl razícími stroji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vybavení čelby při strojním ražení, vysvětlit funkci jednotlivých zařízení Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu a pokynů razicí cyklus (pracovní operace: strojní vyuhlování, zajišťování, budování výztuže, vystrojování důlního díla) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Ražení důlních děl pneumatickými kladivy pomocí trhací práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vybavení čelby při ražení, vysvětlit funkci jednotlivých zařízení Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu a pokynů razicí cyklus (pracovní operace: vrtání, nabíjení vývrtů, trhací práce, nakládání a odtěžení horniny, zajišťování, budování výztuže, vystrojování důlního díla) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Likvidace dlouhých důlních děl

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat hornické práce při likvidaci dlouhých důlních děl a jejich rizika Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu pořadí a způsob správného provedení hornických prací při likvidaci dlouhých důlních děl Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Ražení a stavění křížů, vidlic, vjezdů, výklenků a ostatních výlomových důlních děl

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat práce při ražení a stavění křížů, vidlic, vjezdů, výklenků a ostatních výlomových důlních děl, vysvětlit jejich účel a zásady jejich bezpečného provádění Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu pořadí a způsob správného provedení hornických prací při ražení a stavění křížů, vidlic, vjezdů, výklenků a ostatních výlomových důlních děl Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Ražení vertikálních důlních děl, nárazišť, větrních a dopravních kanálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat práce při ražení vertikálních důlních děl, nárazišť, větrních a dopravních kanálů, vysvětlit jejich účel a zásady jejich bezpečného provádění Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu pořadí a způsob správného provedení hornických prací při ražení vertikálních důlních děl, nárazišť, větrních a dopravních kanálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění prací mimo razicí cyklus

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat práce mimo razicí cyklus a jednotlivé pracovní operace při jejich provádění (prodlužování potrubí, luten, závěsné dráhy a dopravníků, úprava větrání, doprava materiálu na čelbu) Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Vybavování a výkliz porubu a ostatních důlních děl

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat práce při vybavování a výklizu porubu a ostatních důlních děl, vysvětlit jejich účel, popsat jednotlivé pracovní operace a zásady jejich bezpečného provádění Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu pořadí a způsob správného provedení hornických prací při vybavování a výklizu porubu a ostatních důlních děl Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Vedení provozní dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o provedených činnostech na pracovišti a výsledcích předepsaných kontrol bezpečnosti provozu a ochrany zdraví Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o zjištěných závadách při provozu pracoviště, poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Obsluha dopravních a strojních zařízení v dole

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jednotlivá dopravní (např. dopravníky) a ostatní strojní zařízení, vysvětlit jejich funkci a povinnosti při jejich obsluze Ústní ověření
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace s určeným strojním zařízením Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhledat z vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních, provozních předpisů, z dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, týkající se povinností pracovníků Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • OKD, a.s.
  Adresa: Stonavská 2179, Karviná, 73506
  IČ: 26863154
     
  Kontakt: jan.schneider@seznam.cz
  E-mail: email
     
  Kontakt: kontaktní email
  E-mail: jan.schneider@okd.cz
     
  Kontakt: pevná linka
  Telefon: 596262193
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz