TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 21-034-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Řízení a provádění prací v porubu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat dobývací stroj a ostatní vybavení porubu (dobývky), vysvětlit jejich funkci a popsat jednotlivé pracovní operace a všeobecné zásady vedení důlních děl Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností v porubu (dobývce) při dobývání a při obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace při dobývání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Řízení a provádění prací při ražení horizontálních důlních děl

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat razicí kombajn a razicí komplex, vysvětlit jejich funkci a popsat jednotlivé pracovní operace Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při ražení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Řízení a provádění prací při likvidaci anomálních stavů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rizika protiprůtržových, protiotřesových stavů a stavů po ujetí průvodních hornin a ostatních anomálních geomechanických vlivů a popsat jednotlivé činnosti při prevenci, řízení a provádění prací při jejich likvidaci Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu a bezpečnostních pokynů pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací a činností Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Řízení a provádění prací při ražení horizontálních důlních děl pomocí trhací práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat hlavní a vedlejší pracovní operace při ražení pomocí trhací práce, případně strojní a technické vybavení při ražbě důlních děl a všeobecné zásady vedení důlních děl Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Řízení a provádění prací při ražení vertikálních důlních děl, nárazišť, větrních a dopravních kanálů nebo jejich rozšiřování na nově projektovaný profil

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat potřebné pracovní operace při ražení vertikálních důlních děl, nárazišť, větrních a dopravních kanálů nebo jejich rozšiřování na nově projektovaný profil, případně strojní a technické vybavení při ražbě vertikálních důlních děl a všeobecné zásady vedení důlních děl Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Zajišťování bezpečných postupů práce jím řízené pracovní skupiny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhledat z vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních, provozních předpisů, z dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro bezpečné provádění prací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění prací dle technologického postupu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit, co je obsahem technologického postupu pro rubání nebo ražení. Popsat jednotlivé pracovní operace při různých technologiích ražení a dobývání a popsat povinnosti předáka a horníků při přidělování, provádění a kontrole prací dle technologického postupu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Určit podle technologického postupu pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností v rubání nebo ražení a v navazujících operacích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit pracovní postup, nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace při dobývání nebo ražení, provést ji osobně nebo provést kontrolu správného provádění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Řešení technických, bezpečnostních a organizačních záležitostí s technickým dozorem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jednotlivé technické, bezpečnostní a organizační záležitostí při hornické činnosti, popsat jejich rizika a způsoby řešení a určit, které záležitosti a do jaké míry je potřebné řešit s technickým dozorem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Informování o závadách a nebezpečných situacích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jednotlivé nebezpečné situace a možné závady, jejich rizika a způsoby řešení a určit, které, o čem a do jaké míry je nutno informovat nadřízené a řízené pracovníky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Indikace důlního ovzduší

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat složení důlního ovzduší, vlastnosti plynů a jejich nebezpečí, měřicí přístroje a způsob měření Ústní ověření
  Určit vhodný přenosný přístroj pro měření zadaného plynu, provést měření a určit další postup po zjištění naměřené hodnoty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Určit správné umístění stacionárního měřicího zařízení důlních větrů a důlních plynů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Vedení provozní dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o provedených činnostech na pracovišti a výsledcích předepsaných kontrol bezpečnosti provozu a ochrany zdraví Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o zjištěných závadách při provozu pracoviště, poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhledat z vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních, provozních předpisů, z dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, týkající se povinností předáka Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • OKD, a.s.
  Adresa: Stonavská 2179, Karviná, 73506
  IČ: 26863154
     
  Kontakt: jan.schneider@seznam.cz
  E-mail: email
     
  Kontakt: kontaktní email
  E-mail: jan.schneider@okd.cz
     
  Kontakt: pevná linka
  Telefon: 596262193
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz