TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 21-033-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Obsluha dobývacího stroje v porubu včetně provádění směnové údržby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jednotlivé dobývací stroje (kombajn, pluh) a ostatní vybavení porubu a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při řízení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace s dobývacím strojem a k jeho běžné údržbě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Obsluha razicího stroje pro ražení důlních děl, včetně provádění směnové údržby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat razicí kombajn a razicí komplex a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při řízení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k běžné údržbě zařízení pro ražení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Obsluha vrtacího vozu a nakládacího zařízení pro ražení důlních děl včetně provádění směnové údržby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vrtací vozy a nakládací zařízení a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
  Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při řízení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace s určeným strojem a k jeho běžné údržbě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Indikace důlních větrů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat složení důlního ovzduší, vlastnosti plynů a jejich nebezpečí, měřicí přístroje a způsob měření Ústní ověření
  Určit vhodný přenosný přístroj pro měření zadaného plynu, provést měření a určit další postup po zjištění naměřené hodnoty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit umístění stacionárního měřicího zařízení důlních větrů a důlních plynů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Vedení provozních záznamů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu zařízení, doplňování provozních kapalin, provedených úkonech běžné údržby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhledat z vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních, provozních předpisů, z dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení a údržbu obsluhovaných zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • OKD, a.s.
  Adresa: Stonavská 2179, Karviná, 73506
  IČ: 26863154
     
  Kontakt: jan.schneider@seznam.cz
  E-mail: email
     
  Kontakt: kontaktní email
  E-mail: jan.schneider@okd.cz
     
  Kontakt: pevná linka
  Telefon: 596262193
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz