TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-057-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Posouzení vzhledu, vůně a chuti roztoku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat barvu Praktické předvedení
  Identifikovat čirost a perlení Praktické předvedení
  Identifikovat vůně Praktické předvedení
  Rozlišit intenzitu vůně Praktické předvedení
  Identifikovat chuť a ověřit prahovou citlivost Praktické předvedení
  Rozpoznat stejné vzorky Praktické předvedení
  Prokázat chuťovou paměť Praktické předvedení
 • Senzorické posuzování vín

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat dlouhodobou paměť pro víno Praktické předvedení
  Seřadit série vín podle intenzity cukru a kyselin Praktické předvedení
  Určit rozdíl v po sobě předložených vzorcích Praktické předvedení
  Určit odpovídající deklaraci předkládaného vzorku vína Praktické předvedení
  Rozpoznat a určit chorobu nebo vadu ve víně Praktické předvedení
  Ohodnotit víno body a slovně popsat Praktické předvedení a písemné ověření
 • Prokázání znalostí ze základů chemie a mikrobiologie vína

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní oxidanty a antioxidanty ve víně Písemné ověření
  Uvést rozdíl mezi celkovým obsahem oxidu siřičitého a obsahem volného oxidu siřičitého ve víně Písemné ověření
  Vyjmenovat základní kyseliny ve víně Písemné ověření
  Vyjmenovat příklady kvasinek a bakterií ve víně Písemné ověření
 • Prokázání znalostí z vinařské technologie a legislativy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost technologických postupů u bílých, růžových a červených vín; perlivých a šumivých vín Písemný test
  Prokázat znalost vinařské legislativy ve vztahu k třídění vín a omezení při jejich produkci Písemný test
 • Pěstování révy vinné

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní způsoby vedení révy Písemný test
  Uvést základní charakteristiku odrůd révy vinné pěstovaných v ČR Písemný test
  Uvést způsoby péče o půdu a způsoby pěstování révy (otevřená půda, pokryvy půdy, integrovaná produkce, bioprodukce) Písemný test

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz