TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 28-030-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
  Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit, zda zvolený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím výtvarné a technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ruční glazování keramických výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní glazovací a zdobicí techniky Ústní ověření
  Připravit vhodné nástroje a pomůcky pro glazování, připravit a zkontrolovat glazuru podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést metodu glazování podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit, zda provedená glazura odpovídá požadovanému zadání a výkresové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha glazovacích strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady bezpečné obsluhy glazovacích strojů a zařízení Ústní ověření
  Popsat nastavení a obsluhu glazovacích strojů Ústní ověření
 • Posuzování kvality keramických výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit výrobek podle kvality Praktické předvedení a ústní ověření
  Klasifikovat vady výrobku a případně je odstranit Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz