TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 34-024-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v druzích fotografických přístrojů a videokamer

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit správný postup pro zhotovení reportáže v exteriéru, interiéru a podle požadavku zákazníka Ústní ověření
  Vysvětlit důvod a vhodnost volby a funkci zvolené techniky Ústní ověření
 • Volba vhodného objektivu a dalšího příslušenství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost vlastností objektivů a příslušenství pro různé reportážní fotografie s ohledem na vlastnosti různých optických soustav Praktické předvedení a ústní ověření
  Zdůvodnit vhodnost volby a vysvětlit funkci vybraného zařízení pro zadaný úkol Ústní ověření
 • Volba vhodného osvětlení při fotografování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost různých druhů osvětlovacích těles Ústní ověření
  Vysvětlit rozdíly mezi přirozeným a umělým světlem Ústní ověření
  Vysvětlit problematiku teploty chromatičnosti Ústní ověření
  Prokázat základní znalost a dovednost exponometrie Ústní ověření a praktické předvedení
 • Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést vlastní reportážní snímky ve formě neupraveného digitálního záznamu včetně přístroje, kterým byly zhotoveny Praktické předvedení
  Prokázat znalost a dovednost tvorby kompozice snímku a volby stanoviště záběru s ohledem na správné zobrazení fotografovaného děje nebo procesu Ústní ověření a praktické předvedení
  Provést úpravy digitálního obrazu pomocí vhodného softwarového prostředí na počítači, přenášení záznamů na vhodný nosič Praktické předvedení
 • Vedení povinné dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v povinné dokumentaci, znát možnosti archivace obrazových materiálů na klasických nosičích a digitálních médiích Ústní ověření
  Orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv Ústní ověření
 • Komunikace při styku s klienty a zákazníky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uplatňovat zásady verbální a neverbální komunikace při styku s klienty a zákazníky Ústní ověření
  Vyřídit reklamační řízení Ústní ověření a praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz