TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 34-030-N je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Pořizování snímků pro potřeby DTP studia

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat různé typy fotografických přístrojů a příslušenství, uvést možnosti jejich použití v různých oblastech fotografie Písemné a ústní ověření
  Změřit a nastavit expozici, vysvětlit způsoby měření dopadajícího a odraženého světla Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit vhodné stanoviště, úhel pohledu a kompozici pro zadaný záběr Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit zadaný snímek s použitím vhodného osvětlení Praktické předvedení
  Předvést prezentaci snímku ve formě neupraveného digitálního záznamu, včetně přístroje a jeho použitého doplňkového příslušenství, kterým byl zhotoven Praktické předvedení
 • Provádění jednodušších výtvarných, grafických nebo fotoreportérských prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní nastavení grafických programů a jejich provázanost Písemné a ústní ověření
  Navrhnout umístění obrazu v letáku na určené téma Praktické předvedení
  Vytvořit výtvarný návrh strany časopisu Praktické předvedení
  Vytvořit návrh nástěnného kalendáře (umístění a velikost obrazu, volba písma, barevnost) Praktické předvedení
  Navrhnout a realizovat fotoreportáž formou fotoknihy Praktické předvedení
  Popsat způsob vyrovnání světel a stínů v obraze pro určitou tiskovou techniku Písemné a ústní ověření
  Uložit dokument do formátu PDF Praktické předvedení
 • Používání správy barev v grafických aplikacích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný ICC profil pro dané zařízení a materiál Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit princip skládání barev v modelu RGB, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit princip skládání barev v modelu CMYK, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit princip modelu LAB, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit princip modelu stupně šedé, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit volbu vhodného převodu mezi profily jednotlivých zařízení Písemné a ústní ověření
 • Provádění kalibrace monitoru a kontroly kopírovacích zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kalibraci monitoru pomocí kalibrační sondy Praktické předvedení
  Popsat vlivy okolního prostředí na vnímání barev Písemné a ústní ověření
  Pracovat s kontrolními náhledy pro výstup Praktické předvedení
 • Úprava snímku s využitím grafických programů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přenést analogový či digitální obraz z fotografického přístroje, skeneru nebo jiného média do počítače Praktické předvedení
  Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Písemné a ústní ověření
  Upravit hustotně a barevně fotografický obraz (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
  Provést jednoduché opravy obrazu pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
  Zhotovit jednoduchou montáž reklamního snímku Praktické předvedení
  Určit polohu dominanty obrazu s ohledem na možnosti oříznutí při konečném zpracování dokumentu (znalost pojmu na spad, na ořez) Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Praktické předvedení a ústní ověření
 • Příprava snímku pro další zpracování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést předtiskovou úpravu snímku, nastavit rozlišení a velikost a převést do tiskového modelu CMYK Praktické předvedení
  Provést konečnou přípravu snímku pro zhotovení fotografie na digitálním minilabu Praktické předvedení
  Objasnit volbu barevného modelu RGB a CMYK pro jednotlivé druhy konečného zpracování fotografie Ústní ověření
 • Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Písemné a ústní ověření
  Popsat možnosti ukládání digitálních dat, uvést možnosti datových úložišť na internetu Ústní ověření
  Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
  Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
 • Zhotovení kontrolního náhledu snímku na inkoustové, termosublimační nebo laserové tiskárně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren a navrhnout vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
  Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
  Nastavit funkce a připravit tiskárnu pro tisk obrazu Praktické předvedení
  Vytisknout kontrolní náhled snímku Praktické předvedení
 • Příprava digitálního obrazu pro export na web

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
  Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
  Popsat a provést odeslání snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení povinné dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv Ústní ověření
  Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
  Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad, vysvětlit náležitosti kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu, vytvořit rozpočet pro konkrétní zakázku Praktické předvedení
 • Prezentace prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob komunikace se zákazníkem při sjednávání a odevzdávání zakázky Ústní ověření
  Prezentovat nabídkové portfolio prací a dohodnout podmínky realizace zakázky Praktické předvedení
  Předvést zhotovenou zakázku při předání zákazníkovi Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz