TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 34-046-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Manipulace se světlocitlivým fotografickým materiálem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést manipulaci s nevyvolaným světlocitlivým fotografickým materiálem Praktické předvedení
  Připravit a založit fotografický materiál do vyvolávacího zařízení (filmový, pozitivní materiál) Praktické předvedení
  Předvést manipulaci se zpracovaným fotografickým materiálem (film, fotografie) Praktické předvedení
 • Ruční zpracování černobílých fotografických materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postup zpracování černobílých fotografických materiálů a funkci jednotlivých lázní pro černobílé materiály Ústní a písemné ověření
  Předvést manipulaci s vývojnicí a filmovým materiálem, vyvolat film Praktické předvedení
  Popsat zvětšovací přístroj a jeho funkce, zhotovit fotografickou zvětšeninu Ústní ověření a praktické předvedení
  Popsat vybavení potřebné pro zpracování fotografie, vyvolat fotografii Ústní ověření a praktické předvedení
  Provést konečné úpravy a adjustaci fotografie Praktické předvedení
 • Zpracování negativů, diapozitivů a pozitivních materiálů na automatických a poloautomatických linkách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit správný postup pro zpracování konkrétního fotografického materiálu Praktické předvedení
  Provést denní seřízení stroje (minilabu), popsat jeho základní funkce, doplnit spotřební materiál Ústní ověření a praktické předvedení
  Popsat druhy zpracovatelských zařízení a jejich základní funkce, vysvětlit volbu vybraného typu zařízení, provést zpracování daného druhu materiálu Ústní ověření a praktické předvedení
  Předvést manipulaci s filmovým materiálem po zpracování ve vyvolávací lince Praktické předvedení
  Zhotovit pozitivy Praktické předvedení
  Vyhodnotit po zpracování výsledné fotografie a opravit barevně a hustotně obraz Praktické předvedení
 • Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný typ zpracovatelského zařízení (minilab, tiskárna) Praktické předvedení
  Přenést digitální obraz z fotoaparátu, nebo jiného média do počítače, případně minilabu Praktické předvedení
  Naskenovat film pomocí skeneru Praktické předvedení
  Provést v počítači minilabu ořez, korekce barev, hustoty a kontrastu obrazu, případně jeho doostření Praktické předvedení
  Popsat funkci minilabu, jeho součásti a druhy Ústní a písemné ověření
  Popsat rozdíl mezi fotografickým zpracováním a tiskem obrazu Ústní a písemné ověření
  Uvést druhy materiálů pro zhotovení konečných fotografií Ústní a písemné ověření
  Zhotovit konečnou fotografii dle zadání Praktické předvedení
  Posoudit kvalitu pozitivů a opravit barevně a hustotně obraz Ústní ověření a praktické předvedení
 • Příprava zpracovatelského zařízení k provozu, včetně přípravy tiskárny pro tisk

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren, zvolit vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Ústní a písemné ověření
  Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Ústní a písemné ověření
  Provést seřízení zpracovatelského zařízení Praktické předvedení
  Provést kalibraci monitoru a kontrolu kopírovacího zařízení Praktické předvedení
  Vyvolat a vyhodnotit test zpracovatelského procesu Praktické předvedení
  Připravit tiskárnu a nastavit funkce pro tisk fotografického obrazu Praktické předvedení
  Vytisknout a vyhodnotit vytištěný obraz a provést konečné úpravy Praktické předvedení
 • Skládání barev v barevných modelech RGB, CMYK, LAB

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit princip skládání barev v modelu RGB, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Ústní a písemné ověření
  Vysvětlit princip skládání barev v modelu CMYK, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Ústní a písemné ověření
  Vysvětlit princip modelu Lab, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Ústní a písemné ověření
  Vysvětlit princip modelu stupně šedé, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Ústní a písemné ověření
 • Digitalizování analogových obrazových vstupů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést druhy skenerů, vysvětlit jejich princip, popsat vlastnosti a rozdíly Ústní a písemné ověření
  Nastavit vhodné funkce skeneru pro daný druh analogového vstupu (negativ, diapozitiv, fotografie) Praktické předvedení
  Naskenovat obraz z fotografie a filmu do počítače Praktické předvedení
  Nastavit funkce nástrojů pro automatickou retuš při skenování Praktické předvedení
  Popsat datové formáty používané v grafických programech pro ukládání skenovaného obrazu Ústní ověření
 • Provádění barevné korekce a úpravy digitálních obrazů v grafických programech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přenést digitální obraz z fotografického přístroje nebo jiného média do počítače Praktické předvedení
  Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Ústní a písemné ověření
  Zvolit formát obrazu a jeho kvalitu (rozlišení) Praktické předvedení
  Upravit hustotně a barevně fotografický obraz (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
  Provést jednoduché opravy obrazu pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
 • Senzitometrická kontrola vyvolávacích procesů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyvolat kontrolní test a vyhodnotit údaje Praktické předvedení
  Zkontrolovat a nastavit potřebnou regeneraci lázní Praktické předvedení
 • Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Ústní a písemné ověření
  Popsat možnosti ukládání digitálních dat, uvést možnosti datových úložišť na internetu Ústní ověření
  Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
  Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
 • Dodržování ekologických požadavků pro používání chemických látek a likvidaci veškerých fotografických odpadů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postup přípravy fotografických roztoků a pravidla při manipulaci s chemickými látkami, jejich označování a balení, s ohledem na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést postup při manipulaci s nebezpečnými látkami a chemickými odpady Praktické předvedení
  Uvést možnosti likvidace odpadů ve fotografii s ohledem na ochranu životního prostředí Ústní ověření
  Uvést možnosti využití fotografických odpadů jako druhotných surovin Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz