TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 63-005-R je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v pracovněprávních předpisech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vztahy mezi zákoníkem práce, kolektivní smlouvou vyššího stupně, podnikovou kolektivní smlouvou a mzdovým předpisem Písemné ověření
  Charakterizovat ustanovení zákoníku práce v kapitolách týkajících se odměňování, pracovní doby a doby odpočinku včetně prováděcích nařízení vlády Písemné ověření
  Popsat strukturu mzdového předpisu nebo mzdové části kolektivní smlouvy, požadovanou formu a nejčastější zaměření obsahu Písemné ověření
 • Aplikace zásad odměňování na konkrétní podmínky organizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypracovat strukturu mzdového předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
  Spočítat jednotlivé složky mzdy/platu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit vztahy mezi nárokovými složkami mzdy/platu a motivačními složkami mzdy/platu Ústní ověření
 • Kontrola dodržování interních mzdových (platových) předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypracovat hlavní zásady postupu při interní kontrole uplatňování mzdového/platového předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat postup kontroly dodržování mzdových předpisů a předpisů o rozvrhu a evidenci pracovní doby Ústní ověření
 • Posuzování pracovněprávních problémů na základě mzdových (platových) zásad a předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní smlouvu na danou pozici a zdůvodnit použitou formu odměňování Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést benchmarking pracovních pozic s různou formou odměňování a vysvětlit výhody a nevýhody použitých forem odměňování Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout a zdůvodnit způsob odměňování pro určitou skupinu zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění mzdových (platových) rozborů a kalkulací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit účel a cíl mzdových rozborů a kalkulací, jejich rozdělení podle formy mzdy a skupin zaměstnanců Písemné ověření nebo ústní ověření
  Vypočítat celkový vývoj průměrného výdělku dané profesní skupiny zaměstnanců Praktické předvedení
  Vypočítat fluktuaci a nemocnost zaměstnanců Praktické předvedení
 • Vyhodnocování mzdových (platových) podmínek a prémiových ukazatelů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat nejčastější druhy variabilních složek mezd, jejich základní rozdělení a způsob používání Ústní ověření
  Navrhnout způsob variabilních bonusů (prémiování) pro cílovou skupinu zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit konkrétní prémiový ukazatel na daném pracovišti a spočítat příslušnou měsíční prémii Praktické předvedení
 • Zařazování zaměstnanců do povolání, pozic, mzdových (platových) skupin, tarifních stupňů (platových tříd)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit principy systémů pro hodnocení složitosti odpovědnosti, namáhavosti a dalších hledisek u pracovních pozic Ústní ověření
  Vyjmenovat zásady zařazování zaměstnanců do pracovních pozic Ústní ověření
 • Využívání mzdového softwaru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést příklady výstupů ze mzdového softwaru Ústní ověření
  Charakterizovat způsob ověření správného nastavení mzdového softwaru Ústní ověření
 • Vystavování individuálních smluv o odměňování a mzdových (platových) dokladů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat obsah smlouvy o mzdě pro člena managementu Ústní ověření
  Charakterizovat obsah mzdového/platového výměru Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • MARLIN, s.r.o.
  Adresa: Města Mayen 1536, Uherské Hradiště, 68601
  IČ: 60733306
     
  Kontakt: Bc. Aneta Langová, DiS.
  Telefon: 774298053
 • POE EDUCO, spol. s r. o.
  Adresa: Divadelní 946/9, Nový Jičín, 74101
  IČ: 64089398
     
  Kontakt: POE EDUCO, spol. s r. o.
  E-mail: pavla.cmuchova@poe-educo.cz
  Telefon: +420 603 443 407
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz