TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-044-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění dlažeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s výkladem
  Měřit a vytyčovat délky, výšky a směry Praktické předvedení s výkladem
 • Zhotovování a úprava podkladu pod dlažby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
  Vyměřit výšky a sklony podkladu Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit jednotlivé vrstvy podkladu – rozprostřít, urovnat a zhutnit vrstvy Praktické předvedení s vysvětlením
 • Ruční sekání, řezání a úprava cihelných a betonových desek, kostek a jiných materiálů pro provádění dlažeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s výkladem
  Opracovat dlažební prvky sekáním, řezáním, štípáním a broušením ručním a mechanizovaným nářadím do požadovaného rozměru a tvaru Praktické předvedení s výkladem
 • Spárování dlažeb maltou a jinými materiály

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit spárovací materiály k použití Praktické předvedení s výkladem
  Spárovat dlažbu Praktické předvedení s výkladem
  Čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení s výkladem
 • Provádění a opravy betonových chodníkových a vozovkových dlažeb včetně lemování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s výkladem
  Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb Praktické předvedení s výkladem
  Provést lemování dlažeb – osazení obrub Praktické předvedení s výkladem
  Připravit podklad pod dlažbu Praktické předvedení s výkladem
  Klást dlažební prvky Praktické předvedení s výkladem
  Beranit dlažbu a utahovat povrch Praktické předvedení s výkladem
  Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení s výkladem
 • Provádění a opravy betonových dlažeb schodů, přejezdů, kolejí pouliční dráhy, odvodňovacích rigolů a dlažeb ze zatravňovacích tvárnic

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
  Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést lemování dlažeb – osazení obrub Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit podklad Praktické předvedení s vysvětlením
  Klást dlažební prvky Praktické předvedení s vysvětlením
  Beranit dlažbu a utahovat povrch Praktické předvedení s vysvětlením
  Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení s vysvětlením
 • Provádění a opravy betonových dlažeb svahů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
  Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést lemování dlažeb – osazení obrub Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit podklad Praktické předvedení s vysvětlením
  Klást dlažební prvky Praktické předvedení s vysvětlením
  Beranit dlažbu a utahovat povrch Praktické předvedení s vysvětlením
  Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést dlažbu ze zatravňovacích tvárnic dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
 • Provádění a opravy betonových dlažeb, parkovišť a odstavných ploch

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
  Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést lemování dlažeb – osazení obrub Praktické předvedení s vysvětlením
  Připravit podklad pod dlažbu Praktické předvedení s vysvětlením
  Klást dlažební prvky Praktické předvedení s vysvětlením
  Beranit dlažbu a utahovat povrch Praktické předvedení s vysvětlením
  Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení s vysvětlením
 • Bourání dlažeb a obrubníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Bourat dlažby ručně a pomocí mechanizovaného nářadí Praktické předvedení s vysvětlením
  Třídit vybouraný materiál Praktické předvedení s vysvětlením
 • Provádění přípravných prací pro strojní kladení betonových dlažeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit dlažbu pro pokládku Praktické předvedení s vysvětlením
  Spárovat a čistit dlažbu Praktické předvedení s vysvětlením
 • Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro dlaždičské práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro dlaždičské práce Slovně s vysvětlením
  Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro dlaždičské práce Praktické předvedení s vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz