TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-076-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických podkladech vodovodní sítě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst v technických podkladech (situace, podélný profil, příčný řez, kladečské schéma potrubí) vodovodní sítě v papírové podobě Praktické předvedení s vysvětlením
  Číst v technických podkladech vodovodní sítě v elektronické podobě Praktické předvedení s vysvětlením
 • Obsluha a údržba zařízení pro diagnostiku vodovodní sítě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést obsluhu softwaru sloužícího k diagnostice vodovodní sítě Praktické předvedení s vysvětlením
  Popsat údržbu přístrojů pro vyhledávání poruch na vodovodní síti Písemné a ústní ověření
  Předvést obsluhu přístrojů pro vyhledávání poruch na vodovodní síti Praktické předvedení s vysvětlením
  Popsat bezpečnostní předpisy při práci Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat osobní ochranné pracovní pomůcky pro práci v terénu u vodovodní sítě (obuv, rukavice, oděv, ochrana zraku, přilba,…) Písemné a ústní ověření
 • Diagnostika místa výskytu poruchy na vodovodní síti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob informování příslušných úřadů a správců komunikací a pozemků o situaci v dané lokalitě Písemné a ústní ověření
  Popsat pracovní postupy při diagnostice vodovodní sítě Písemné a ústní ověření
  Popsat a charakterizovat druhy materiálů vodovodních potrubí, přípojek a jejich spojů Písemné a ústní ověření
  Popsat příčiny poruch na vodovodním potrubí a přípojkách Písemné a ústní ověření
  Popsat spolupráci s ostatními útvary (GIS, dispečink,…) Písemné a ústní ověření
  Popsat vyhledávání skrytých úniků křížovou korelací Písemné a ústní ověření
  Popsat vyhledávání poruch vodíkovou metodou Písemné a ústní ověření
  Popsat vyhledávání poruch půdním mikrofonem Písemné a ústní ověření
  Předvést měření průtoku vody příložným mobilním ultrazvukem Praktické předvedení s vysvětlením
  Interpretovat výstupy minimálních, průměrných a maximálních průtoků a tlaků na vodovodní síti Praktické předvedení s vysvětlením
  Interpretovat výstupy záznamů z korelátoru a určit místa poruch na vodovodní síti Praktické předvedení s vysvětlením
 • Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky vodovodní sítě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit protokol dle modelové situace Praktické předvedení s vysvětlením
  Popsat možnosti a způsoby evidence záznamů z diagnostiky vodovodní sítě Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz