TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-075-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických podkladech kanalizační sítě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst v technických podkladech (situace, podélný profil, příčný řez) kanalizační sítě v papírové podobě Praktické předvedení s vysvětlením
  Číst v technických podkladech kanalizační sítě v elektronické podobě Praktické předvedení s vysvětlením
 • Obsluha, údržba a drobné opravy zařízení pro diagnostiku kanalizační sítě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést obsluhu softwaru kamery pro monitoring kanalizační sítě Praktické předvedení s vysvětlením
  Popsat způsob opravy osvětlení monitorovacího zařízení Písemné a ústní ověření
  Popsat způsob údržby navijáku kabelu a podvozku monitorovacího zařízení Písemné a ústní ověření
  Popsat způsob manipulace s kamerou při vpouštění a vyjímání z kanalizační sítě a vyproštění při jejím zablokování Písemné a ústní ověření
  Popsat důvody výměny kol podvozku monitorovacího zařízení a způsob provedení Písemné a ústní ověření
  Předvést zjištění polohy kanalizačního potrubí pomocí signalizačního zařízení Praktické předvedení
 • Diagnostika kanalizační sítě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob informování příslušných úřadů a správců komunikací a pozemků o situaci v dané lokalitě Písemné a ústní ověření
  Popsat pracovní postupy při diagnostice kanalizační sítě Písemné a ústní ověření
  Popsat spolupráci s ostatními útvary (GIS, dispečink,…) Písemné a ústní ověření
  Popsat druhy materiálů, způsoby spojení a napojení kanalizačních přípojek a opotřebení materiálu kanalizačního potrubí Písemné a ústní ověření
  Určit druhy materiálů – dle záznamu kamery, způsoby spojení a napojení kanalizačních přípojek a opotřebení materiálu kanalizačního potrubí Praktické předvedení s vysvětlením
  Diagnostikovat možné druhy závad spojení a napojení kanalizačních přípojek a opotřebení materiálu kanalizace Praktické předvedení s vysvětlením
 • Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky kanalizační sítě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit protokol dle modelové situace Praktické předvedení s vysvětlením
  Popsat možnosti a způsoby evidence záznamů z diagnostiky kanalizační sítě Písemné a ústní ověření
 • Zjišťování výskytu balastních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby vniknutí balastních vod do kanalizace Písemné a ústní ověření
  Zjistit výskyt balastních vod v daném úseku kanalizace Praktické předvedení s vysvětlením
 • Dodržování BOZP a požární ochrany při diagnostice kanalizačních sítí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat bezpečnostní předpisy při práci Ústní nebo písemné ověření
  Vyjmenovat osobní ochranné pracovní pomůcky pro práci v kanalizační síti (obuv, rukavice, oděv, ochrana zraku, přilba,…) Ústní nebo písemné ověření
  Popsat obsluhu detektoru nebezpečných plynů Ústní nebo písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz