TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 68-009-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostněprávní problematiku a ochranu osobních údajů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat základní znalost Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, zákoníku práce a trestních kodexů Písemné a ústní ověření
  Prokázat základní znalost občanského zákoníku, občanského soudního řádu a obchodního zákoníku Písemné a ústní ověření
  Prokázat základní orientaci v živnostenském zákonu, zákoně o svobodném přístupu k informacím a zákoně o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
  Prokázat základní znalost zákona o zbraních a střelivu Písemné a ústní ověření
  Prokázat základní orientaci v zákoně o Policii České republiky a zákoně o obecní policii Písemné a ústní ověření
 • Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat základní orientaci v detektivním vyšetřování, pátrání, prověrce, zpravodajství a ochraně Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
  Prokázat základní orientaci v obecných, speciálních a kriminalistických postupech Praktické předvedení a písemné ústní ověření
  Uvést základní formy a popsat metody minimalizace možností profesních selhání Písemné a ústní ověření
  Objasnit základy psychologie osobnosti a komunikačního minima Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat základní zdroje informací a způsoby získávání důkazů a informací Písemné a ústní ověření
 • Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalosti o zhotovení fotodokumentace Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalosti/dovednosti o pořízení zvukových záznamů s ohledem na legálnost a nelegálnost záznamů; vyhledávání skrytých záznamových zařízení Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
  Prokázat znalosti/dovednosti o provedení kontroly pomocí ručních, mobilních a rámových detektorů kovů Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
  Prokázat znalosti/dovednosti o použití optických prostředků (např. nočního vidění) Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
  Prokázat znalosti/dovednosti o použití osobních obranných a dalších prostředků při výkonu detektivní činnosti Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
 • Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit postup detektivního dokumentování obchodního případu Písemné a ústní ověření
  Analyzovat informace o důkazech, činnosti osob, z dokumentů ve všech podobách apod. Písemné a ústní ověření nebo praktické předvedení
  Prokázat oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů) Písemné a ústní ověření
  Zpracovat podklady k předání klientovi s ohledem na legálnost a legitimitu Praktické předvedení a písemné ověření
  Vysvětlit postup ukládání dat a ostatních podkladů v souladu s platnou legislativou (včetně ukládání nutné dokumentace o případu s ohledem na legislativu v oblasti daní, účetnictví, živnostenského úřadu apod.) Písemné a ústní ověření
 • Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Analyzovat klíčové informace, rozpoznávat příčiny a následky, řešit případné problémy Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
  Předvídat jednání svého protějšku, získat jej pro součinnost a minimalizovat možnosti vzniku konfliktu Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalosti základních veřejných informačních registrů a jejich použití, eventuálně přístupu k nim Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
  Popsat proces tvorby a prověřování detektivních verzí Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (21)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz