TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-027-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení s ústním ověřením
  Začlenit výrobek podle druhového sortimentu textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Začlenit výrobek podle velikostního sortimentu textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Rozeznat výrobky z inteligentních (funkčních) textilií a výrobky sendvičové konstrukce Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Identifikace základních textilních materiálů a jejich vlastností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní zkoušky na určení přírodních vláken (bavlna, len, ramie, vlna, přírodní hedvábí), tj. provést zkoušku na určení druhu – rozpoznat podle vzhledu, provést zkoušky účinků tepla, kyselin, zásad, bělicích prostředků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést základní zkoušky na určení chemických vláken (viskózové vlákno a stříž, měďnaté vlákno, acetát – vlákno a stříž, triacetát – vlákno a stříž, polynosické vlákno), tj. provést zkoušku na určení druhu – rozpoznat podle vzhledu, provést zkoušky účinků tepla, kyselin, zásad, bělicích prostředků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést základní zkoušky na určení vláken ze syntetických polymerů (polyamidy, polyestery, polyakrylonitril, polyvinylchlorid, polyvinylalkohol, polypropylen, polyuretan, spandex a jiná elastomerová vlákna apod.), tj. provést zkoušku na určení druhu – rozpoznat podle vzhledu, provést zkoušky účinků tepla, kyselin, zásad, bělicích prostředků Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Obsluha základního přístrojového a nástrojového vybavení detašovacího pracoviště

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít detašovací stůl (box) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Použít základní detašovací pomůcky a nástroje Praktické předvedení s ústním ověřením
  Použít kombinovanou detašovací pistoli Praktické předvedení s ústním ověřením
  Použít a regulovat vzduchovou pistoli Praktické předvedení s ústním ověřením
  Použít a regulovat parní pistoli Praktické předvedení s ústním ověřením
  Roztřídit základní detašovací chemikálie podle způsobu použití na různé skvrny Praktické předvedení s ústním ověřením
  Roztřídit polyfunkční detašovací chemikálie podle způsobu použití na různé skvrny Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Detašování textilií různými způsoby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit postup a použít mechanickou detaš pro vyčištění skvrny na textilii Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit postup a použít rozpouštědlovou a emulgační detaš pro vyčištění skvrny na textilii Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit postup a použít chemickou detaš pro vyčištění skvrny na textilii Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit postup a použít enzymatickou detaš pro vyčištění skvrny na textilii Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Používání postupů předkartáčování, předdetaše a detaše

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést předkartáčování na oděvní součást a identifikovat materiály, u kterých se předkartáčování nesmí provádět Praktické předvedení
  Připravit mísením a ředěním vhodný chemický roztok pro předkartáčování Praktické předvedení
  Provést předdetaš na oděvní součásti a skvrně a zvolit vhodný detašovací prostředek a technologický postup Praktické předvedení
  Provést detaš na oděvní součásti a skvrně a zvolit vhodný detašovací prostředek a technologický postup Praktické předvedení
  Provést tzv. „malou detaš“ na oděvní součásti a skvrně a zvolit vhodný detašovací prostředek a technologický postup Praktické předvedení
  Provést tzv. „velkou detaš“ na oděvní součásti a skvrně a zvolit vhodný detašovací prostředek a technologický postup Praktické předvedení
  Identifikovat základní druhy nečistot a skvrn, stanovit nečistoty polární a nepolární Praktické předvedení s ústním ověřením
  Detašovat znečištění se slabou vazbou k výrobku v důsledku krátkodobého užívání Praktické předvedení
  Detašovat znečištění se silnou vazbou k výrobku v důsledku dlouhodobého užívání Praktické předvedení
  Použít polární a nepolární rozpouštědlo pro různé druhy skvrn Praktické předvedení
  Provést orientační zkoušku stálobarevnosti v otěru za sucha na zvolené oděvní součásti Praktické předvedení
  Provést orientační zkoušku stálobarevnosti v otěru za mokra na oděvní součásti Praktické předvedení
  Provést orientační zkoušku stálobarevnosti v otěru organickými rozpouštědly na oděvní součásti Praktické předvedení
  Provést orientační zkoušku změny rozměrů po praní a sušení, např. na acetátovém žoržetu Praktické předvedení
  Provést redukční bělení textilního materiálu Praktické předvedení
  Provést oxidační bělení textilního materiálu Praktické předvedení
  Provést antichloraci textilního materiálu Praktické předvedení
 • Retušování textilních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit podmínky a technologický postup pro retuš textilních materiálů Praktické předvedení s ústním ověřením
  Volit běžné prostředky pro retuš podle druhu textilních materiálů Praktické předvedení
  Provést retuš na textilním materiálu Praktické předvedení
 • Detašování choulostivých materiálů a inteligentních textilií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést detaš vlněné tkaniny se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést detaš přírodního hedvábí, regenerované celulózy a vlněné tkaniny se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést detaš mastné skvrny na péřovém výrobku s rubovým zátěrem a hydrofobní úpravou se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení pro péřové výrobky a zvolit technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést detaš pánského saka s frontální fixací se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení a zvolit vhodný technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést detaš zátěrového materiálu se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení a zvolit technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést detaš sendvičového materiálu se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení a zvolit technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést detaš membránového materiálu se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení a zvolit technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů, např. úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky apod. Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz