TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 28-003-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit pracovní postup pro zadaný dekor výrobku určitého tvaru a velikosti Slovně podle příslušné výrobní dokumentace
  Posoudit, zda zvolený pracovní postup při zhotovování dekoru určitého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické provedení a metricky
 • Volba postupu práce, dekoračních materiálů a pomůcek pro dekorování keramiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit odpovídající nástroje a pomůcky podle způsobu nanášení barvy štětcem, perem, razítkem apod. Praktické provedení podle výtvarných podkladů
  Zvolit dekorační materiál požadovaných vlastností podle výrobních podkladů Praktické provedení
  Provést zkušební provedení dekoru podle výkresové dokumentace nebo referenčního vzorku Praktické provedení
 • Příprava glazur, engob a dekoračních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní výpočet složení glazur, engob, solí apod. Praktické provedení se slovním vyjádřením s využitím PC programu
  Připravit glazuru a engobu podle technologických podmínek Praktické provedení se slovním vyjádřením
 • Ruční malba štětcem a dalšími technikami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit vhodné nástroje a pomůcky pro ruční malbu Praktické provedení se slovním vyjádřením
  Provést ruční malbu štětcem na připravený polotovar podle výkresové dokumentace Praktické provedení se slovním vyjádřením
  Provést další techniky ruční dekorace (např. stínování, tónování, tupování, email, ocelotisk) Praktické provedení se slovním vyjádřením
 • Zdobení keramických výrobků stříkáním, tiskem, sítotiskem, razítkováním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit polotovar vykrýváním šablonou nebo vykrývacími laky podle výtvarných podkladů nebo referenčního vzorku Slovní vyjádření podle výrobní dokumentace
  Samostatně provést dekor běžnými dekoračními technikami, odstranit vykrývací šablonu z výrobku Slovní vyjádření podle výrobní dokumentace
  Zhotovit dekor na připravený polotovar tiskem, sítotiskem, razítkováním podle výtvarných podkladů Praktické provedení se slovním vyjádřením
 • Výpal dekorovaných výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit počet ložení a teploty a délku výpalů podle druhu dekorační techniky, provést ložení výrobků Praktické provedení se slovním vyjádřením
  Provést výpal, kontrolu pálící křivky Praktické provedení
 • Posuzování kvality provedených dekorací na keramických výrobcích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit, zda provedená dekorace odpovídá výrobní dokumentaci a výtvarným podkladům Praktické provedení se slovním vyjádřením
  Posoudit kvalitu provedené dekorace, určit druh dekoračního materiálu na předloženém výrobku Praktické provedení se slovním vyjádřením
 • Obsluha zařízení a linek pro dekorování keramických výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady bezpečné obsluhy zařízení a linek určených k dekorování keramických výrobků Slovně za použití výkresové dokumentace
  Předvést dekorování keramických výrobků na lince Praktické provedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz