TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-013-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro zhotovování dekorací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku, včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat styly a charakteristiky jednotlivých stylů na předložených obrazech a fotografiích Ústní ověření
  Popsat dekorace na fotografii včetně způsobu jejich zhotovení Ústní ověření
  Vysvětlit a popsat předepsaný způsob dekorování, zavěšování a umísťování státních a jiných vlajek a symbolů Ústní ověření
 • Návrh dekorace a naskicování jednotlivých částí dekorace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit ideový návrh dekorace dle příslušných požadavků zadavatele a respektování stylů Praktické předvedení a ústní ověření
  Změřit v zadaném prostoru realizace potřebné rozměry a vypočítat rozměry materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout a naskicovat jednotlivé části dekorace Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit zjednodušenou technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přípravné práce pro zhotovování interiérových nebo exteriérových dekorací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, podle postupu práce a připravit pomůcky pro konkrétní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat základní materiály a technologie zpracování pro určitý návrh, design, styl a uplatnění Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat plnicí a pomocné materiály dle funkce, designu, uplatnění, stylu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvořit šablony, nářezové a střihové plány výrobků podle změřených rozměrů a skic Praktické předvedení a ústní ověření
  Při sestavování střihového plánu respektovat vzor a směr textilie, srážlivost materiálu a přídavky na švy Praktické předvedení a ústní ověření
  Při sestavování střihového plánu usně prohlédnout a posoudit s vyloučením vad Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit spotřebu všech materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypracovat rozpočet a prezentovat návrh ve vazbě na rozpočet Praktické předvedení a ústní ověření
  Objasnit postup práce a způsob zpracování, obhájit kvalitu materiálů pro dané použití Ústní ověření
  Vybrat stroje, nástroje, zařízení, nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vystřihnout nebo vyříznout díly podle šablony nebo dle zakresleného střihu Praktické předvedení a ústní ověření
  Pomocí ručních řezacích strojků rozdělit zadaný materiál v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní seřízení stroje při dodržení zásad BOZP, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehly k zhotovovanému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést zadané operace na šicích strojích v souladu s BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Ručně dokončit výrobek, používat skrytý nebo jiný steh dle potřeby Praktické předvedení
 • Zhotovování a kompletace interiérových nebo exteriérových dekorací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní seřízení strojů, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Upravit dle potřeby plnicí a pomocné materiály Praktické předvedení a ústní ověření
  Spojit a slepit dílce dekorace v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit, zkompletovat všechny druhy dekorací při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Upravit zhotovenou dekoraci nánosem nebo nástřikem barevnými nebo svítícími a dalšími efekty při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Instalování dekorací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit stavební konstrukci z hlediska instalace dekorací Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit způsob upevnění Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit podklad Praktické předvedení a ústní ověření
  Upevnit kotvicí elementy do stěn, stropu a podobného nosného systému k instalaci dekorace při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Instalovat zadané dekorace a pohyblivé části seřídit a zkontrolovat jejich funkčnost při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Úprava stěn tapetováním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat tapetu ke zhotovené dekoraci Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit podklad stěny nebo stropu k tapetování Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozměřit a zformátovat tapetu dle potřeby a vzoru a nalepit na připravený podklad Praktické předvedení a ústní ověření
 • Pokládání koberců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat koberec ke zhotovené dekoraci Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozměřit koberec, položit a začistit u stěn Praktické předvedení a ústní ověření
 • Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
  Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Balení při výrobě dekorací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat a připravit vhodný balicí materiál Praktické předvedení a ústní ověření
  Zabalit dekoratérský výrobek nebo polotovar při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypočítat potřebné údaje pro dekoratérskou práci Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma