TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-018-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů v dětském koutku Ústní ověření
  Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Ústní ověření
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (modelová situace např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh, rozsah poranění či poškození a způsoby řešení Ústní ověření
  Předvést rozhovor při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a předvést správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte ve vybrané věkové kategorii a uvést rozdíly v postupech neodkladné resuscitace v různých věkových kategoriích Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech dítěte ve všech věkových kategoriích tj. např. úrazy hlavy, popálení, opaření, pády, dušení, ošetření krvácení, zlomenin Praktické předvedení a ústní ověření
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit ukázku individuálních a kolektivních aktivit tvořivých nebo pohybových nebo didaktických a vysvětlit jejich principy v souvislosti s hlídáním dětí v dětském koutku Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit principy výběru vhodné hračky podle věku dítěte, uvést příklady (např. estetičnost, hygieničnost, aktivní manipulace, prostor pro tvořivost, hračka, která s dítětem roste) Ústní ověření
  Předvést aktivitu výchovně-vzdělávací práce ve vztahu ke zvolené věkové kategorii dítěte (např. vyprávět úryvek pohádky, přednes říkanky s pohybem, pohybová aktivita, výtvarná, hudební aktivita) Praktické předvedení
 • Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat možné způsoby chování dětí v dětském koutku Ústní ověření
  Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nestandardních reakcí dítěte v dětském koutku (záporné emoce – negace, vztek, dětská agresivita) Ústní ověření
  Popsat strategii při vytváření příznivých podmínek při práci s dětmi v dětském koutku Ústní ověření
  Popsat možné výchovné hranice při práci se skupinou v dětském koutku a vysvětlit principy motivace Ústní ověření
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat jednotlivá stadia dětského vývoje v souvislosti s výkonem práce chůvy v dětském koutku Ústní ověření
  Charakterizovat období separačního syndromu dítěte a uvést odpovídající přístup k dítěti v tomto období Ústní ověření
 • Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce Ústní ověření
  Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování se zaměřením na diskrétnost a loajalitu při práci chůvy Ústní ověření
  Popsat organizaci práce v dětském koutku, např. systém evidence hlídaných dětí, administrativa, plánování aktivit Ústní ověření
  Prokázat základní znalost v pracovněprávních vztazích, které chůva může uplatnit v profesi chůva pro dětské koutky a vymezit zodpovědnost při hlídání dětí v dětském koutku Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (7)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz