TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-035-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní prohlídku včelstva Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout a provést potřebná opatření na základě zjištěného stavu Ústní ověření a praktické předvedení
  Posoudit stav a kvalitu včelího produktu vizuálně a organolepticky Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit stav a kvalitu včelího produktu laboratorně Praktické předvedení a ústní ověření
 • Praktické léčení včelstev

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést jednotlivé způsoby léčení včelstev proti roztoči Varroa destructor v závislosti na ročním období Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést odběr měli pro vyšetření výskytu roztoče Varroa destructor Praktické předvedení
  Odebrat vzorek pro diagnostiku onemocnění morem včelího plodu Praktické předvedení
  Navrhnout a provést opatření při výskytu onemocnění zvápenatění včelího plodu Praktické předvedení
  Diagnostikovat a navrhnout opatření při výskytu nosemózy Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést zabezpečení úlů proti vniknutí škůdců Praktické předvedení
 • Vedení včelařské evidence

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vnést záznam o provedené prohlídce včelstev (jarní, podletní) do prvotní včelařské evidence Praktické předvedení
  Vyjmenovat předpisy související s chovem včel a orientovat se v nich Ústní ověření
  Uvést možnosti dotačních titulů souvisejících s chovem včel Ústní ověření
 • Údržba včelařských zařízení a dalšího vybavení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést údržbu a opravu vybraného včelařského zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést mechanické očištění jednotlivých částí úlu a jejich dezinfekci Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést údržbu zeleně a včelařsky významných rostlin na včelnici Praktické předvedení a ústní ověření
 • Péče o včelstvo v průběhu celého včelařského roku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat ošetřování včelstva v podletí Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat ošetřování včelstva na podzim Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat ošetřování včelstva v zimě Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat ošetřování včelstva v předjaří Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat ošetřování včelstva na jaře Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat ošetřování včelstva v časném létě Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat ošetřování včelstva v plném létě Ústní nebo písemné ověření
  Předvést ošetřování včelstva Praktické předvedení
  Vysvětlit možnosti a zásady při spojování včelstev Ústní ověření
 • Rozmnožování včelstev

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést rozmnožování včelstev formou tvorby oddělků Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést rozmnožování včelstev formou tvorby smetence Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést rozmnožování včelstev formou tvorby přeletáku Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit příčiny rojové nálady ve včelstvech, vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé druhy rojů a provést protirojová opatření Ústní ověření a praktické předvedení
  Provést usazení roje do úlu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Doprava a usazování úlů do vhodných lokalit

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit vhodnost určené lokality pro umístění stanoviště včelstev Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit včelařsky významné rostliny, charakterizovat jejich užitkovost a období využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout možnosti přepravy včelstev za předpokladu dodržení zásad bezpečnosti práce a obecně závazných předpisů Písemné nebo ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma