TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-021-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dělení a vykosťování masa jatečných zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dělit jatečně upravená těla prasat na jednotlivé části, popsat dělení vepřové půlky Praktické předvedení a ústní ověření
  Bourat jednotlivé části jatečně upravených těl prasat Praktické předvedení a ústní ověření
  Dělit jatečně upravená těla skotu na jednotlivé části, popsat dělené přední a zadní hovězí čtvrti Praktické předvedení a ústní ověření
  Bourat jednotlivé části jatečně upravených těl skotu Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat dělení jatečně upravených těl telat na jednotlivé části Ústní ověření
  Popsat dělení jatečně upravených těl skopců, koz, koní a těl zvěře na jednotlivé části Ústní ověření
 • Stanovení požadavků na surovinu v závislosti na druhu masa

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést požadavky na jatečně upravená těla prasat Ústní nebo písemné ověření
  Uvést požadavky na jatečně upravená těla skotu Ústní nebo písemné ověření
  Uvést požadavky na jatečně upravená těla telat Ústní nebo písemné ověření
  Uvést požadavky na jatečně upravená těla skopců, koz, koní a těla zvěře Ústní nebo písemné ověření
 • Třídění jednotlivých druhů vykostěného masa pro výsek a výrobu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Roztřídit jednotlivé druhy vykostěného masa pro výsek Praktické předvedení
  Roztřídit jednotlivé druhy vykostěného masa pro výrobu Praktické předvedení
 • Popsání průběhu zracích procesů v mase

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat normální průběh zrání masa Ústní ověření
  Popsat abnormální průběh zrání masa (vady zrání masa a jejich hlavní příčiny) Ústní ověření
 • Skladování masa

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady skladování čerstvého masa a skladovat čerstvé maso Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady skladování zmrazeného masa Ústní ověření
 • Obsluha strojního a technologického vybavení bourárny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít vhodné technologické vybavení při bourání masa Praktické předvedení
  Předvést obsluhu a kontrolovat funkčnost strojního a technologického vybavení bourárny Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech masného průmyslu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu Praktické předvedení
  Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Dodržovat sanitační řád bourárny Praktické předvedení
  Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
  Rozlišit specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při bourání masa Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz