TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-052-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst stavební výkresy, zejména výkresy tvaru železobetonových konstrukcí Ústní ověření nad technickým výkresem
  Pracovat s dodanou technickou zprávou a technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
  Uvést předpisy a normy pro betonové konstrukce Písemné a ústní ověření
 • Sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou dokumentaci výztuže Ústní ověření nad technickým výkresem
  Uložit připravenou výztuž do formy nebo do bednění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit postup betonáže Ústní ověření
  Popsat způsoby výroby a dopravy betonové směsi Ústní ověření
  Zajistit bezpečnost práce při betonáži Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Uložit a zhutnit betonovou směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Betonování monolitických konstrukcí ze železobetonu, předpjatého betonu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit postup betonáže Ústní ověření
  Popsat způsoby výroby a dopravy betonové směsi Ústní ověření
  Zajistit bezpečnost práce při betonáži Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Uložit a zhutnit betonovou směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat vady vzniklé nedodržením technologických postupů betonáže monolitických konstrukcí Ústní ověření
 • Osazování prefabrikovaných železobetonových konstrukcí a dílců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit postup montáže Ústní ověření
  Zajistit bezpečnost práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připravit úložnou spáru pro vytvoření styku prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Uložit prvek a upravit styk Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Zhotovení betonové vozovky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zjistit navržené řešení z dokumentace a stanovit postup betonáže Ústní ověření nad technickou dokumentací
  Uložit a zhutnit betonovou směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Upravit povrch zhotovované vozovky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění potěrů podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zjistit navržené řešení z dokumentace a stanovit postup práce Ústní ověření nad technickou dokumentací
  Upravit povrch před zhotovením potěru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit potěr Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Opravy poškozených betonových konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup práce Ústní ověření nad technickou dokumentací
  Provádět sanační omítky, potěry a nátěry podle určené technologie Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat užívané technologie sanace betonových konstrukcí Ústní ověření
 • Zesilování konstrukcí z betonu, železového a předpjatého betonu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup práce Ústní ověření nad technickou dokumentací
  Upravit povrch zesilované konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vytvořit zesilující, krycí a případně pohledové vrstvy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro betonářské práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady BOZP se zařízeními pro betonářské práce Ústní ověření
  Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz