TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-018-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami, manipulaci s karoseriemi a pobytu v prašném a hlučném prostředí a zvolit adekvátní ochranné pomůcky Ústní nebo písemné ověření
  Používat a udržovat osobní ochranné pracovní pomůcky v průběhu zkoušky Praktické předvedení
  Vyjmenovat, charakterizovat a dodržet zásady požární ochrany, způsoby skladování a manipulace s nebezpečnými látkami v průběhu zkoušky Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Vyjmenovat, charakterizovat a dodržet zásady nakládání s odpady v průběhu zkoušky Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Znát základní předpisy týkající se BOZP v oblasti lakování vozidel Ústní nebo písemné ověření
 • Posuzování druhu a rozsahu poškození vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit podmínky aplikace jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému podle rozsahu opravy, lakování na holou a zkorodovanou ocel Písemné ověření
  Popsat technologii lakování hliníku Písemné ověření
  Popsat technologii lakování plastových dílů Písemné ověření
  Stanovit druh a rozsah poškození povrchu vozidla a popsat skladbu stávajícího nátěrového systému a postup opravy Prakticky s ústním ověřením
 • Maskování vozidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a postupy maskování vozidel podle typu opravy Praktické předvedení s ústním komentářem
  Zvolit a použít vhodné prostředky maskování opravované části karoserie Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
 • Příprava povrchu karoserie

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a správně použít způsoby a prostředky pro očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových systémů a zbytkových lepidel z opravovaného podkladu Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Zvolit a aplikovat prostředky pro eliminaci koroze opravovaného podkladu Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Zvolit a použít vhodné materiály, nástroje a pomůcky pro zdrsňování, broušení a čištění podkladu a následných jednotlivých vrstev nátěrového systému Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
 • Volba, příprava a aplikace podkladových materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Znát používané typy podkladových nátěrových hmot Písemné ověření
  Zvolit správný druh tužidel a ředidel v závislosti na rozsahu opravy a teploty objektu a prostředí Praktické předvedení s ústním komentářem
  Připravit a aplikovat tmely Praktické předvedení
  Připravit a aplikovat základovou nátěrovou hmotu Praktické předvedení
  Připravit a aplikovat plniče Praktické předvedení
 • Základní obsluha zařízení lakovny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat obsluhu a údržbu systému pro výrobu a rozvod stlačeného vzduchu Ústní nebo písemné ověření
  Popsat princip, ovládání a údržba kombinovaných lakovacích a sušících kabin Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Obsluhovat mobilní sušící zařízení (IR zářič, Venturi ofukovací pistole atd.) Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Obsluhovat zdvihací a manipulační zařízení Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Použít a udržovat myčky pneumatických stříkacích pistolí Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Obsluhovat míchací zařízení a váhy, vyhledat recepturu a určit poměr komponentů základové vrstvy s využitím specializovaného software Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
 • Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi. Seřízení, ošetřování a údržba stříkacích pistolí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit podmínky aplikace jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému podle rozsahu opravy, lakování na holou a zkorodovanou ocel Písemné ověření
  Zvolit z technické dokumentace (technické nebo technologické listy) potřebné informace pro technologické a pracovní postupy oprav Písemné ověření
  Stanovit a popsat podmínky aplikace jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému na základě předložené technické a technologické dokumentace Ústní nebo písemné ověření
  Vyjmenovat druhy stříkacích pistolí a jejich použití Ústní nebo písemné ověření
  Popsat princip, nastavit a seřídit pneumatickou stříkací pistoli pro aplikaci určené nátěrové hmoty Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Aplikovat podkladové materiály pneumatickou stříkací pistolí (základová barva, stříkací tmel, plnič, příp. základový plnič) Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Čistit pneumatickou stříkací pistoli a charakterizovat zásady její údržby Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
 • Oprava lakovaných povrchů broušením a leštěním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozeznat a zvolit materiály pro finální úpravu povrchů včetně jejich funkce Ústní ověření s výběrem materiálu
  Zvolit správný postup broušení, leštění povrchu a vhodnou hrubost brusiva (velikost zrna) Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
 • Demontáž a montáž drobných částí karosérií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Demontovat a montovat drobné části karoserie (zrcátka, lišty, kliky, znaky a nápisy, zástěrky apod.) Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz