TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 62-008-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vedení administrativy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost zpracování dat s využitím textového editoru, tabulkového procesoru, prezentace a internetu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvořit zápis z průběhu pracovní porady Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat a vyřídit samostatně korespondenci a vyhotovit podnikové písemnosti podle odborného zařazení v organizačním systému a podle platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
  Prokázat znalost využívání elektronické pošty a komunikace prostřednictvím datových schránek Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit základy řízení a organizace práce v sekretariátu (zajišťování kancelářského vybavení, materiálu a potřeb sekretariátu, vedení prostředků na drobné výdaje sekretariátu a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad v rámci sekretariátu) Ústní ověření
 • Uplatňování firemních procesů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat principy řízení organizace (např.: organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci) Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalost obecných zásad firemní kultury a její aplikace Písemné a ústní ověření
 • Komunikační dovednosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost českého jazyka slovem i písmem (pravopis) Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit pravidla efektivního telefonování, aplikovat tato pravidla při simulovaném telefonním hovoru Praktické předvedení a ústní ověření
  Prokázat schopnost řešení konfliktů souvisejících s plněním úkolů sekretářky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zásady společenského chování a vystupování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit a předvést základní pravidla společenského kontaktu v pracovním prostředí (např.: zdravení, představování, oslovování, zasedací pořádek) Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a charakterizovat základní společenské akce Ústní ověření
  Vysvětlit zásady sebeprezentace v rámci firmy Ústní ověření
  Uvést a demonstrovat základní pravidla gastronomie – stolování uplatňované v pracovním prostředí, na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalost systémů vedení spisové služby Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit základní pravidla a postupy skartačních řízení, zákon o archivaci Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalost zákona o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (3)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz