TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 34-017-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů při navrhování designu tiskovin a multimediálních programů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout a popsat zadavateli technologický postup předtiskové přípravy a zhotovení webové prezentace prospektu formátu A4 210 x 297 mm, dvousloupcová sazba, barevnost 4/4 (stabilizovaný čtyřbarvotisk), rozsah 4 strany, natíraný papír 135 g.m-² podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést kontrolu odrazových a diapozitivních originálů pro reprodukci v předtiskové přípravě prospektu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Navrhnout zadavateli zakázky výměnu nevhodných obrazových podkladů nebo nekorektních dat tiskových podkladů podle zadání a popisu tiskové zakázky Ústní ověření
  Vytvořit skicu grafického návrhu a ideového řešení zadaného prospektu pro tisk podle zadání Praktické předvedení
  Vytvořit skicu grafického návrhu a ideového řešení obalu ‒ krabice potravinářského produktu pro tisk a dokončovací zpracování v příslušných grafických programech podle zadání Praktické předvedení
 • Základní úpravy digitálních obrazových záznamů pomocí grafických programů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést úpravu grafických prvků (loga) v grafickém programu vektorové grafiky podle zadání v souladu s kvalitativními požadavky na ostrý tisk Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést úpravu formátu a výřezu obrazových prvků v grafickém programu bitmapové grafiky v souladu s požadavky na kvalitní tisk Praktické předvedení
  Provést přípravu grafických prvků (loga, linky, ornamenty…) v grafickém programu vektorové grafiky podle zadání v souladu s požadavky na kvalitní tisk Praktické předvedení
 • Orientace v normách a platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit v příslušném grafickém programu sazební obrazec (layout) pro zlom prospektu a umístění textových, obrazových a grafických prvků podle zadání a podle typografických pravidel pro tvorbu stran akcidenčních tiskovin, vyřazení prospektu v souladu s technologickými požadavky tisku a dokončovacího zpracování prospektu Praktické předvedení
  Zvolit a umístit do layoutu prospektu obrazové a grafické prvky s vhodným přesahem pro ořez dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést v příslušném grafickém programu umístění textových, obrazových a grafických prvků podle předpisu grafického manuálu dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Umístit text do připraveného sazebního obrazce dvousloupcové sazby podle zadání a typografických pravidel sazby Praktické předvedení
  Zvolit a umístit příslušný typ písma v textové části prospektu včetně titulků a vyznačovacích řezů podle typografických pravidel sazby podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem ve všech tiskových technikách (ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk) s využitím moderní výpočetní techniky ve vztahu k návrhu tiskoviny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout zadavateli tiskové zakázky ‒ prospektu zhotovení tiskových podkladů pro ofsetový tisk podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Navrhnout zadavateli tiskové zakázky ‒ prospektu zhotovení tiskových podkladů pro digitální tisk podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Navrhnout zadavateli tiskové zakázky obalu ‒ krabice řešení obalu ‒ krabice a zhotovení tiskových podkladů pro flexotisk podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Obsluha počítačů a počítačových programů pro tvorbu webdesignu a multimediálních programů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vytvořit skicu grafického návrhu a ideového řešení zadaného prospektu pro webovou a multimediální prezentaci v příslušných grafických programech podle zadání na základě požadavků zadavatele Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zvolit postupy grafické práce v příslušném počítačovém programu pro realizaci webdesignu a multimediální prezentace podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést zlom textových, obrazových a grafických podkladů do připraveného zrcadla webové strany a multimediální prezentace podle zadání Praktické předvedení
 • Projednávání grafického řešení reklam se zákazníky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odůvodnit řešení grafického návrhu tiskoviny ‒ prospektu či webové a multimediální prezentace při komunikaci se zadavatelem zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Navrhnout zadavateli zakázky průběh a typ kontrolního procesu předtiskové přípravy prospektu či webové a multimediální prezentace při komunikaci se zadavatelem zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zapracovat připomínky zadavatele do grafického návrhu prospektu či webové a multimediální prezentace při komunikaci se zadavatelem zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Projednávání změn a úprav grafického zpracování složitějších výtvarných řešení reklam se zákazníky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést prezentaci ideového záměru grafického řešení reklamního sdělení několika tiskovin nebo dalších mediálních prostředků podle předpisu grafického manuálu prostřednictvím tištěného náhledu (Hardproof) podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést prezentaci ideového záměru grafického řešení reklamního sdělení několika tiskovin a dalších mediálních prostředků podle předpisu grafického manuálu prostřednictvím náhledu na monitoru (SoftProof) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést prezentaci ideového záměru k vytvoření grafického manuálu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést změny v grafickém řešení reklamního sdělení tiskovin a dalších mediálních prostředků v průběhu komunikace se zadavatelem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma