TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 63-006-N je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v klíčových principech řízení projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Definovat důvod vzniku, cíl a přínos konkrétního projektu a vysvětlit rozdíl mezi cílem a přínosem Písemné ověření
  Definovat pojem trojimperativ projektu Písemné ověření
  Definovat a na konkrétním příkladu aplikovat životní cyklus projektu Praktické předvedení
  Na konkrétním příkladu aplikovat metodu logického rámce projektu Praktické předvedení
  Popsat postup při řízení realizace projektu (cyklus řízení projektu) Písemné ověření
 • Administrace rozsahu projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Definovat pojem hranice (rozsah) projektu Písemné ověření
  Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat Work Breakdown Structure (hierarchickou strukturu produktů/výstupů projektu) Praktické předvedení
  Popsat způsoby kontroly rozpracovanosti věcných výstupů projektu Písemné ověření
  Popsat způsoby akceptace věcných výstupů projektu Písemné ověření
 • Administrace časového rámce projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Popsat způsoby dokumentace časového průběhu projektu Písemné ověření
  Zpracovat plán činností/úkolů pro konkrétní část projektu Praktické předvedení
 • Asistence při finančním řízení projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Popsat způsoby dokumentace finančního řízení projektu Písemné ověření
  Popsat způsoby sledování plnění finančního plánu Písemné ověření
 • Administrace jakosti projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Popsat rozdíl mezi jakostí produktu a jakostí procesu Písemné ověření
  Popsat postup zajištění kvality v rámci projektu Písemné ověření
 • Administrace rizik projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Popsat postup identifikace a kvantifikace rizik projektu Písemné ověření
  Uvést možnosti ošetření rizik projektu Písemné ověření
  Popsat způsoby monitorování rizik v průběhu projektu Písemné ověření
 • Administrace změn v projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Charakterizovat principy a postupy řízení změn v projektu Písemné ověření
  Popsat způsoby dokumentace řízení změn Písemné ověření
 • Koordinace zdrojů projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Charakterizovat principy a postupy řízení zdrojů projektu Písemné ověření
  Charakterizovat principy a postupy obstarávání zdrojů Písemné ověření
 • Administrace informací a dokumentace v projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Charakterizovat principy zacházení s informacemi v rámci projektu Písemné ověření
  Popsat rozdíl mezi dokumentací projektu a dokumentací řízení projektu Písemné ověření
  Charakterizovat principy a uvést výhody, možnosti a omezení softwarové podpory pro řízení projektu Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma