TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 82-022-N je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických postupech a profesi výroby 3D animace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit funkce a kompetence jednotlivých členů týmu ve studiu 3D animovaného filmu Ústní ověření
  Popsat a vysvětlit výrobu 3D animovaného filmu Ústní ověření
 • Orientace v normách a technologických postupech výroby 3D animace s využitím techniky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít, nastudovat a otestovat podklady pro vytvoření layoutu, analyzovat storyboard (obrazový scénář). Zkontrolovat funkčnost všech animovaných a vizuálních objektů, zvukových stop, nutných k realizaci zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit vhodné nastavení projektu ve vybraném 3D programu pro práci - použít adresářovou strukturu projektu pro jednotlivé soubory scény. Zvolit správné pojmenování a ukládání scén, objektů, textur, výstupů apod. Praktické předvedení
  Provést v příslušném animačním programu základní pózy, časování a kompozici do kamery podle zadání Praktické předvedení
  Zkompletovat layouty jednotlivých záběrů do videosouboru. Uložit verzi pro další zpracování Praktické předvedení
 • Výroba layoutu - animační příprava pro 3D animaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit program dle zadaných kritérií - velikost výstupního formátu, délky záběru, kamery, zvukové stopy, FPS Praktické předvedení
  Zpracovat tři zadané záběry o maximální délce 200 oken (frames). Navrhnout a vhodnou formou odprezentovat (skica, video) pohybové řešení záběrů na základě obrazového scénáře Praktické předvedení
  Provést v příslušném animačním programu základní pózy, časování a kompozici do kamery podle zadání Praktické předvedení
  Zkompletovat layouty jednotlivých záběrů do videosouboru. Uložení nové verze pro další zpracování Praktické předvedení
 • Výroba klíčových póz 3D animace - blocking

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat tři záběry dle zhotoveného layoutu do hlavních póz (key poses). Zvolit vhodnou metodu tvorby póz v čase (Pose-to-Pose [od pózy k póze], Straight Ahead [přímo vpřed] nebo kombinací) na základě charakteru záběru a odůvodnit takové řešní Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat hrubou animaci především s využitím principů anticipation (předjímání), staging (scéna), timing (časování), follow through/overlapping (dotah a překryv pohybu), slow in-out (náběh, doběh), exaggaration (nadsázka), appeal (charisma) Praktické předvedení
  Zkompletovat hrubou animaci (blocking) jednotlivých záběrů do videosouboru. Uložit verzi pro další zpracování Praktické předvedení
 • Finalizace 3D animace - polishing

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat tři záběry dle hrubé animace (blocking) do plynulé fáze pohybu (spline, polish). Přidat do záběru detaily a kvalitativní elementy v kontextu základních principů squash and stretch (zploštění, natahování), arcs (pohyb v křivce), secondary action (sekundární animace) apod. Praktické předvedení
  Zkontrolovat a vyčistit animační křivky v křivkovém editoru (graph, curve editor), vytvořit archiv projektu (komprimovaný soubor s veškerým obsahem práce). Praktické předvedení
  Zkompletovat finální podobu tří záběrů do jednoho videosouboru. Odezvdat kompletní výstupy animací dle zadaných kritérií k posouzení (reference, layout, blocking, polish) s archivem projektu Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz