Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, Brno, 61300

Logo firmy Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Univerzita je pojmenována po významném vědci na poli genetiky – Johannu Gregoru Mendelovi.

Byla zřízena v Brně v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Poté nesla do roku 2010 název Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe téměř dvacet tisíc zemědělských inženýrů, více než šest a půl tisíc lesních inženýrů a téměř pět a půl tisíc inženýrů ekonomů.

Kontakt

Kontaktní osoba Vít Čermák
Telefon: +420 545 135 004
E-mail: vit.cermak@mendelu.cz
Web: http://www.mendelu.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

vit.cermak@mendelu.cz | Informace přidány: 2014 Nov 24 10:22:56