Lipno nature s.r.o.

Pobřežní 12, Praha, 18600

Našim hlavním cílem je poskytování profesionálních kvalitních a komplexních služeb všem našim zákazníkům. Klademe důraz na bezproblémový a bezpečný průběh veškerých obchodních transakcí. Poskytujeme profesionální právní a finanční služby. Dodržujeme veškerá etická a obchodní pravidla, zaručujeme spolehlivost, přímé jednání a komunikaci s klienty, jako náš klient máte možnost využít bezplatné prezentace své nemovitosti na internetu a tištěných realitních časopisech.

Kariéra: Pro doložení potřebné kvalifikace u poptávaných profesí akceptujeme i osvědčení o získané kvalifikaci dle NSK (pokud to daná profese umožňuje).

Kontakt

Kontaktní osoba Dagmar Adlerová
Telefon: +420 608 475 444
E-mail: dagmar.adlerova@gmail.com
Web: http://www.nemovitostilipno.com

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Administrativní pracovník, manažer prodeje

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 1 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

dagmar.adlerova@gmail.com | Informace přidány: 2015 Oct 30 09:09:58