LIGNETA autobusy s.r.o.

Severní 15, Karlovy Vary, 36005

Logo firmy Provozujeme linkovou a zájezdovou autobusovou dopravu. Přepravujeme osoby na tématických zájezdech i školních výletech. Vydáváme jízdní řády a čipové karty. Poskytujeme přípravu a organizaci výletů, kulturních akcí, seminářů a školení s programem.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Mgr. René Roubík
Telefon: 602113 950
E-mail: roubik@ligneta.cz
Web: http://www.ligneta.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Řidič osobní dopravy

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 5 zaměstnanců.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 10 zaměstnanců.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

roubik@ligneta.cz | Informace přidány: 2015 May 29 18:14:09