Letohradské strojírny, s. r. o.

Tyršova, Letohrad, 56151

Letohradské strojírny, s.r.o. jsou dceřinou společností holdingu CZ LOKO, a.s., který patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského železničního strojírenství. Letohradské strojírny, s.r.o. provádí modernizace a opravy lokomotiv a železničních kolejových vozidel.

Naše služby jsou na vysoké technické úrovni. Vyhovíme jakémukoliv klientskému zadání. Specializujeme se na renovace a opravy lokomotiv z celé České republiky i ze zahraničí. Sídlem naší společnosti je Pardubický kraj, dílny se nacházejí v Letohradu.

Přijímáme nejen zakázky velkých objemů, ale také dílčí renovace železničních kolejových vozidel. U všech zakázek jsme schopni zajistit mimořádně příznivé obchodní podmínky. Zaměřujeme se jak na mechanické součásti vozidel, tak na renovace motorových a dieselelektrických lokomotiv, jež mají za cíl zlepšení technických, provozních a bezpečnostních parametrů vozidla.

Co můžete od námi provedené renovace kolejových vozidel očekávat:

- nízké náklady na pořízení inovace
- zlepšení technických parametrů
- snížení spotřeby pohonných hmot
- snížení celkových nákladů na provoz a údržbu
- zvýšení bezpečnosti provozu
- splnění náročných ekologických a emisních limitů
- zvýšení jakosti a spolehlivosti vozidel

Ke všem prováděným a nabízeným pracem Vám rádi na vyžádání předložíme příslušné certifikáty.

V rámci personálních procesů u uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Petr Musílek
Telefon: +420 465 620 856
E-mail: petr.musilek@cmks.cz
Web: http://www.letohradskestrojirny.cz/

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

petr.musilek@cmks.cz | Informace přidány: 2015 Aug 28 15:06:46