Lesní společnost Bečov, s.r.o.

Karlovarská, Bečov nad Teplou, 36464

Lesní společnost Bečov, s.r.o. (dále jen LS) vznikla 24.3.1992 t.j. v době, kdy probíhala transformace státních lesů. V této době LS zpracovala konkurenční privatizační projekt na část majetku Západočeských státních lesů Lesního závodu Žlutice. Tento projekt obhájila při výběrovém řízení a koupila od Fondu národního majetku výrobní prostředky pro obsluhu lesa.
Základem programu společnosti jsou práce a služby pro vlastníky a uživatele lesa, zejména těžba a prodej dříví a tzv.pěstební činnost. Z tohoto hlediska tvoří primární základnu lesy ve vlastnictví státu (LČR) a jiných vlastníků.
S majitely lesa jsou uzavírány dlouhodobé či krátkodobé smlouvy, nebo smlouvy pouze na vybrané činnosti. Na základě této skutečnosti je charakter podnikání spojen převážně s půdou.


V souvislosti se zvyšováním kvality služeb a zboží jsou u nás zaváděny tyto nástroje managementu:

24.1.2006 byl zaveden systém managementu jakosti ISO 9001:2001 udělený 3EC International, s.r.o.

3.11.2006 byla zaveden systém ověřování spotřebitelského řetězce C-o-C CFCS 1004: 2005

od 3.11.2006 u firmy probíhá zavádění systémů EMS (ISO 14001:2005) a SMS (ISO 18001:1999)

Politika manažerských systémů

Hlavní předmět činnosti:

- služby v rámci lesnictví tzn. pěstování lesa,
- těžba a obchod se dřevem - výkup, prodej,
- dřevovýroba
- tlaková impregnace výrobků ze dřeva, prodej dřeva a výrobků ze dřeva ("Dřevo pro Vaši zahradu" - palisády, kůly,
plotovky, pergoly, zahradní nábytek, dřevěná dlažba),
- zemědělství (pastevní hospodářství),
- myslivost.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Ing. Petr Kužvart
Telefon: 353999264
E-mail: kuzvart@volny.cz
Web: http://www.lesybecov.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

kuzvart@volny.cz | Informace přidány: 2015 Feb 17 08:30:19