LESING plus, spol. s r.o.

Koperníkova 55, Plzeň, 30100

LESING plus, spol. s r.o.
Společnost LESING plus, spol. s r.o. jako ryze česká stavebně obchodní společnost vznikla v r. 1993 se zaměřením na realizaci stavebních prací, komunikací, vodohospodářských staveb, zemních prací velkých rozsahů, demolic, rekultivací skládek, dřevovýroby a dřevostaveb.
Svoji činnost zahájila na stavbách komunikací a zpevněných ploch pro investory v oboru lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu. V roce 1994 rozšířila svoji činnost o štěpkování pařezů a rozpojování hornin bez použití trhavin na stavbách obchvatu České Kubice, dálnice D5 a D8. Od roku 1995 se již naplno věnuje výstavbě lesních cest, zemním pracím, demolicím a dochází k dvojnásobnému nárůstu ročního obratu společnosti. V roce 1997 po převzetí části firmy LESO – bývalých Lesostaveb dochází ke ztrojnásobení kapacity společnosti. Následně prováděla tyto práce pro investory z řad Lesů ČR, Ředitelství silnic a dálnic, měst či obcí financujících své projekty z prostředků EU.
V letech 2003 – 2010 se společnost podílela na výstavbě výrobních a průmyslových objektů, skladových areálů či obchodně administrativních center pro zahraniční investory z Evropy, USA nebo Japonska.
Po nástupu finanční krize a výrazném propadu stavební výroby především v oblasti dopravní infrastruktury se společnost zaměřila na výstavbu energetických děl. Od roku 2010 je naším stěžejním oborem výstavba bioplynových stanic a silážních žlabů.
Společnost má standardní obrat vlastními kapacitami 120 mil. Kč ročně, za použití nejmodernější techniky a se svými 80 zaměstnanci, základním kapitálem 12,5 mil. Kč a pojištěním do výše škody 120 mil. Kč dodržuje termíny realizace, smluvní cenu a kvalitu provedených prací v souladu s certifikáty QMS dle EN ISO 9001 : 2008, EMS dle EN ISO 14001 : 2004 a SMS dle BS OHSAS 18001 : 2007 (číslo cetifikátu 29418).
Společnost je držitelem Certifikátu systému řízení výroby 1393-CPD-0140 na výrobek "Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu" týkající se prokazování shody dle normy EN 14081-1:2005 a Osvědčení č. STO-440/01 na výrobek "Dřevěné podlahové a obkladové palubky"

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon: 377 237 438
E-mail: lesing@lesingplus.cz
Web: http://www.lesingplus.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

fischerova@lesingplus.cz | Informace přidány: 2015 Jun 10 10:18:33