Lear Corporation Czech Republic s.r.o.

Tovární 10, Vyškov, 68201


Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon:

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Montážní dělník

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 20 zaměstnanců.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 60 zaměstnanců.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

kdolezelova@lear.com | Informace přidány: 2015 Jan 13 13:18:14