LEAN Consulting s.r.o.

Jaurisova 4, Praha, 14000

Logo firmy LEAN Consulting s.r.o. je zkušená česká společnost, vystupující na trhu již 7 let. Hlavním charakteristickým znakem je individuální přístup ke klientovi a maximální využití dosavadně nastaveného systému. Za dobu našeho působení na trhu jsme úspěšně realizovali více než 100 projektů v oblasti systémů řízení (ISO normy), které byly ukončeny úspěšným certifikačním auditem.
Poskytujeme:
- poradenství a zavedení systému kvality dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18 000, ISO 15189, ISO/IEC 17025, HACCP, a další.
- Provádění interních auditů, pravidelných kontrol po zavedení systému kvality dle výše zmíněných norem
- Poradenství zdravotnickým zařízením připravujících se k akreditaci SAK
- Poradenství pro pracoviště sterilizace zdravotnických prostředků
- Poradenství v oblasti životního prostředí
- Poradenství v oblasti dotační politiky ČR, EU
- Pořádáme školení v oblastech řízení kvality
Základem služeb, které poskytujeme je analýza situace přímo u klienta s cílem identifikovat slabá místa a navrhnout efektivní opatření, tak aby případná rizika byla minimalizována.
kontakt:
www.lct.cz
info@lct.cz
tel., fax: 371 724 438
U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Lenka Klabačková
Telefon: 603516717
E-mail: klabackova@lct.cz
Web: http://www.lct.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

klabackova@lct.cz | Informace přidány: 2015 May 13 09:11:17