KVK GROUP, spol. s r .o.

Čujkovova 30, Ostrava

Logo firmy Společnost KVK GROUP je stavebně projektovou kanceláří, která se specializuje na opláštění objektů a řešení zdvojených (zavěšených) fasád.


Společnost KVK GROUP je specialistou na zdvojené (zavěšené) fasády. Mezi hlavní činnosti patří:

Zpracování projektové dokumentace v části opláštění objektu,
Zhotovení tendrové dokumentace včetně smlouvy o dílo, výkazu výměr a technické specifikace.
Zpracování schvalovacích a výrobní dokumentace.
Výkon technického dozoru.

Společnost u uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon:
Web: http://www.kvkgroup.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Architekt

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 0 zaměstnanců.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 1 zaměstnance.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

vala@kvkgroup.cz | Informace přidány: 2014 Nov 7 08:28:35